Videre til indhold

Ja til mere ensartet kvalitet i det nære sundhedsvæsen

Det vil være klogt at stille de samme krav i det nære sundhedsvæsen som i det øvrige sundhedsvæsen, som Danske Regioner foreslår i nyt udspil, mener Lif. 

Når Danske Regioner i et nyt udspil I en nær fremtid med 24 punkter efterlyser de samme klare krav til kvalitet, tilbud og tilgængelighed i de nære sundhedstilbud, som vi har til hospitalerne i dag, så bliver der nikket hos Lif. 

“Vi er helt enige i, at borgerne skal møde samme høje faglighed, kvalitet og tilgængelighed uanset, hvor de møder sundhedsvæsnet,” siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif og fortsætter: 

“I et presset sundhedsvæsen er det vigtigt at turde vælge til og fra – altså at vælge klogt. Lif synes derfor ideen om et samlet ansvar for økonomien på det nære og det specialiserede er en god idé.” 

Blandt forslagene vækker især ideen om bedre sammenhæng for kroniske patienter glæde: 

“Vi har længe efterspurgt bedre patientforløb for borgere med kronisk sygdom og multisygdom, og derfor er vi glade for, at Danske Regioners forslag om grundpakkeforløb, som vi kender det fra kræftpakkerne, så patienterne kan sikres en langt bedre og mere ensartet behandling uanset, hvor i landet de befinder sig. 

Genuin sundhedspolitik som kræftplaner og hjerteplanerne øger overlevelsen, det ved vi.” 

 I Lif lægger vi samtidig vægt på, at vi skal finde en ligevægt, så et øget fokus på det nære ikke resulterer i en nedprioritering af det specialiserede sygehusvæsen, som er opbygget gennem de seneste 15-20 år, siger Ida Sofie Jensen: 

Med sit udspil foreslår Danske Regioner, at borgere skal sikres rettigheder i det nære sundhedsvæsen herunder frit valg af akutplads og midlertidig sengeplads i hele landet, frit valg af tilbud om patientrettet forebyggelse og rehabilitering samt digitale rettigheder: 

“Vi ser et stort potentiale i Danske Regioners forslag om, at relevante sundhedspersoner på tværs af sektorer kan få adgang til patientens journaloplysninger, som det ikke er patientens ansvar at være omvandrende patientjournaler,” siger Ida Sofie Jensen. 

Regionernes forslag blev præsenteret torsdag til Danske Regioner topmøde i Aarhus.