Videre til indhold

Ja tak til højere forskningsfradrag

Et attraktivt forskningsfradrag er nødvendigt, hvis man vil konkurrere på lige fod med andre life science-nationer, når det handler om at tiltrække investeringer i forskning og innovation. 120 procent er et velkomment skridt i den rigtige retning, lyder det fra Lif.

Life science-branchen er kendt som en af de allermest forskningsintensive brancher. Vil man begå sig i den internationale konkurrence om at tiltrække investeringer, er det derfor også afgørende, at vilkårene for forskning er konkurrencedygtige og stabile. Her har mange ting betydning – talentmasse, faglige miljøer, offentligt-privat samarbejde. Men når vi måler op på de grundlæggende økonomiske incitamenter, så ser vi, at man i mange videnregioner verden over giver attraktive skattefradrag for investeringer i forskning og udvikling . Det er nødvendigt, at vi i den situation er bevidste om vores konkurrencedygtighed, hvor fradrag er afgørende for at tiltrække forskning og investeringer, og derfor har vi også foreslået et fradrag på 130 procent, lyder det fra Lifs koncernchef Ida Sofie Jensen om baggrunden for branchens mangeårige ønske om et konkurrencedygtigt og permanent fradrag for erhvervslivets forskningsinvesteringer.

Hun peger på, at forslaget om en langsom indfasning af et forskningsfradrag på 120 procent med et forhøjet loft er et velkomment skridt i den rigtige retning.

”Det er noget, vi har peget på i mange år efterhånden, og jeg ser det som en anerkendelse af både branchens betydning og de danske ambitioner på området. Det er vigtigt med klare og stabile rammer for forskning og udvikling, og det får vi nu, hvor fradraget gøres permanent,” siger hun.

Hun fremhæver i forlængelse af forskningsfradraget den life science-strategi, som regeringen forventes at lancere inden sommerferien: ”Vi håber og forventer, at den vil bidrage til at styrke Danmark som life science-land i den nuværende konkurrencesituation. Det er mindst lige så vigtigt, at vi her i landet styrker vilkårene for forskning, iværksætteri, produktion, innovation og implementering af nye behandlinger,” understreger Ida Sofie Jensen.