Videre til indhold

Ja tak til fælles europæisk kriseberedskab på sundhedsområdet

EU-Kommissionen har planer om at etablere et europæisk agentur for kriseberedskab og indsats på sundhedsområdet og har netop taget hul på de indledende analyser. HERA, som et eventuelt kommende agentur skal hedde, er ifølge Lifs viceadministrerende direktør Henrik Vestergaard et kærkomment og helt nødvendigt initiativ. Og så er det oplagt at lægge det i Danmark.

”COVID-19-pandemien har både vist os styrkerne i det offentlig-private samarbejde – særligt indenfor forskning og innovation – og vi har på rekordtid fået udviklet flere effektive vacciner mod COVID-19. Men det har også blotlagt de strukturelle svagheder, der har været i forhold til overvågning af grænseoverskridende sundhedstrusler, beredskab og evnen til at koordinere en fælles reaktion og indsats på EU-niveau. Derfor er det helt oplagt at etablere en fælles europæisk indsats på dette område,” lyder det fra Henrik Vestergaard, viceadministrerende direktør i Lif.

For at HERA skal lykkes, er der en række principper, som foreningen mener, at det nye agentur bør bygge på.

”Det er først og fremmest vigtigt, at man politisk er ambitiøs og giver HERA et stærkt mandat og en klart defineret rolle i forhold til ansvarsområdet og de andre agenturer, der allerede findes. Men rammerne skal samtidig være så fleksible, at man kan agere prompte på uventede sundhedstrusler. Derfor bør HERA også have et solidt økonomisk fundament, så det er i stand til at investere i stor skala og med kort varsel, men også kan tåle den finansielle usikkerhed, der følger med. Der skal være reelt rum til at fejle – i en nulfejlskultur vil fremtidens beredskab være en forberedelse på den forrige kendte pandemi og ikke fremtidens ukendte. Det kræver naturligvis både den rigtige kultur, de rigtige kompetencer og ikke mindst åbenhed om agenturets prioriteter,” siger Henrik Vestergaard.

”Kulturen i HERA skal være markedsorienteret forstået, som at man sætter alternativer i løbende konkurrence og ikke bare satser på det, man mener, er det sikre. Man skal derimod sprede sin risiko og lade såvel markedsaktører, der har vist deres værd, og forskere med de vildeste idéer, spille ind med problemformuleringer og løsninger,” uddyber han.

Og da vi ikke ved, hvor den næste sundhedstrussel kommer fra, så er det afgørende, at det nye agentur arbejder agilt og tværgående og er klar til at gribe de nye, innovative muligheder, der opstår i bekæmpelsen af den næste pandemi.

”Agenturet skal have fokus på både beredskab og reaktionsevne, så de både kan mobilisere og accelerere nødvendige F&U-aktiviteter, men også sætte ind her og nu overfor eventuelle sundhedstrusler. Hele værdikæden skal tænkes ind. Og der skal være et tæt partnerskab med både lægemiddelindustrien og andre agenturer som EMA, ECDC og HERAs amerikanske pendant, BARDA, for at sikre en kontinuerlig udveksling af viden og dialog, som vil være helt essentiel, når vi igen står overfor en global sundhedstrussel.”

Lif har endda opfordret regeringen til at arbejde for at tiltrække HERA til Danmark.

”Danmark er, som en af de førende life science-nationer, et oplagt sted at placere HERA. Vi har de kompetencer og det vidensmiljø, der skal til, og så skal det ikke være nogen hemmelighed, at HERA vil være en stærk og attraktiv faktor, som vil tiltrække talent og investeringer til Danmark. At huse HERA – hvis det bliver tænkt stort nok – vil være en win-win-situation for både vores universiteter, hospitaler, myndigheder og for landets life science-virksomheder,” siger Henrik Vestergaard.

Høringssvar

Læs Lifs høringssvar til Sundhedsministeriet vedrørende EU-Kommissionens forslag til etablering af HERA