Videre til indhold

Investeringer i forskning og udvikling er et must for life science

Life science-branchens egen investering i forskning er ifølge Erhvervsministeriets life science-footprint steget med mere end 60 procent siden 2008. Men samtidig viser dugfriske tal fra Danmarks Statistik, at dansk forskning samlet set er stagneret – det skal vi gøre noget ved, hvis Danmark skal følge med i det internationale tempo, lyder det fra Lif.

Forskning og udvikling er hele fundamentet for life science-industrien, og investeringerne i innovation er steget med 62 procent siden 2008. I dag investerer branchen knap 16 mia. kr. i sin egen forskning, svarende til 37 procent af erhvervslivets samlede investering på 42 mia. kr. Dertil kommer investeringer på lige knap 13 mia. kr. i købt forskning og udvikling. Det viser Erhvervsministeriets nye life science-footprint.

”Life science som industri og branche er meget, meget attraktiv, og der er rigtig mange om buddet ude i verden, som alle sammen kæmper for at tiltrække virksomhederne. Der bliver konkurreret benhårdt i at tilbyde de bedste rammevilkår for at forske, have adgang til de rigtige medarbejdere etc. Skal vi blive ved med at tiltrække nye investeringer i forskning, skal vi sørge for at være lige dét bedre i Danmark,” siger Anders Hoff, politisk chef for forskning og innovation i Lif. Han peger på, at udlandet investerede godt 12 mia. kr. i dansk life science i 2020.

Men life science-branchen har også brug for en offentlig sektor, der bakker op, og som også investerer i branchen.

”Branchen kan meget selv. Men det offentlige spiller en afgørende rolle i det samlede økosystem. Det handler om uddannelse i topklasse på alle uddannelsesniveauer, om forskningssamarbejde og om den grundlagsskabende forskningsindsats. Dugfriske tal fra Danmarks Statistik viser, at den samlede danske forskningsindsats er stagneret, så hvis Danmark skal følge med internationalt, skal vi sætte aktivt ind for at styrke forskningen i Danmark. Landene, vi konkurrerer med, sætter ikke farten ned. Tværtimod,” lyder det fra Anders Hoff.

Han peger samtidig på forskningsfradraget, der blev indført i efteråret, som et vigtigt skridt på vejen.

”Forskning og udvikling er den direkte årsag til en stor del af Danmarks konkurrencekraft, jobskabelse og eksport – det vil det også være i fremtiden. Fradraget er derfor vigtigt, fordi det er et incitament både i forhold til at få danske virksomheder til at forske mere, men i høj grad også til at tiltrække vigtige udenlandske forskningsinvesteringer til Danmark,” siger Anders Hoff.

Læs også