Videre til indhold

Innovative lægemidler, som skaber værdi

Værdi er pr. definition noget godt. Noget, det umiddelbart er svært at argumentere imod, og noget, man ønsker sig mere af. Begrebet værdi kan dog indeholde mange aspekter. For hvad giver værdi? Og for hvem? Hvor meget værdi for hvor mange mennesker skal der til, for at samfundet fx vil betale for det?

I det danske sundhedsvæsen har der i mange år været fokus på kortere ventetider og effektivisering af processer og arbejdsgange. Politikere, beslutningstagere og andre interessenter har set det som værdifuldt, at patienterne kunne komme hurtigt i behandling, og at der ikke er unødigt spild i sundhedssystemet. Effektiviseringen er blandt andet blevet tilskyndet gennem økonomiske incitamenter.

I de seneste år har der også været fokus på såkaldt value-based health care. Ifølge denne tilgang er det værdifuldt at aflønne udbyderne i sundhedsvæsenet efter det samlede patientforløb og de endelige outcomes. Fik patienten et tilfredsstillende resultat af den samlede behandling? Denne udvikling kan ses som et eksempel på, at forskellige værdier tillægges betydning i forskellige perioder og af forskellige interessenter.