Videre til indhold

Ikke bare flere men også kloge penge i regeringens finanslovsforslag

Finanslov med flere – og kloge – penge skal sikre, at problemløsningen i sundhedsvæsenet og samfundet bliver langsigtet og skaber synergier.

Det er kloge penge, der postes i sundhedsvæsenet i regeringens forslag til finansloven for 2024, lyder det fra Lægemiddelindustriforeningen.

”Der er flere penge i råderummet, og de bliver bragt i spil. Men det er afgørende, at det ikke kun er nødvendige, men også kloge investeringer, man gør, og den linje har regeringen fundet, lyder vurderingen fra Lægemiddelindustriforeningens koncernchef Ida Sofie Jensen.

Der er flere penge i råderummet, og de bliver bragt i spil.

Ida Sofie Jensen, koncernchef Lif.

”Man er nødt til at have et blik på driften i øjeblikket, men det er tydeligt, at vi har en regering, der er opmærksom på, at man med innovation ikke bare kan løse aktuelle udfordringer, men også investere i fremtidig sundhed. Personlig medicin og nye avancerede medicinske teknologier vinder frem og udgør et potentielt behandlingsmæssigt kvantespring, men det kræver helt nye former for organisering og samarbejde mellem offentlige og private aktører. Man vil med 30 millioner til en strategi på området kunne sætte nye former for lægemiddelbehandlinger i spil og dermed sikre Danmark en stærk position. Regeringens finanslovforslag løfter ikke bare sundhedsområdet, men gør det med blik for det erhvervsmæssige potentiale,” siger Ida Sofie Jensen.

Hun glæder sig ikke mindst over, at der er afsat 100 millioner kroner årligt til at udfolde og realisere regeringens ambitioner for den kommende life science strategi:

”Det samme blik for de afledte effekter af at investere i innovation – lægemidler, medicinsk udstyr og sundheds-it – ser vi i life science strategien, som skal sikre, at Danmark ikke bare er et erhvervsmæssigt fyrtårn, men at vi også for patienternes og sundhedsvæsenets sammenhængskrafts skyld udnytter de synergier, der ligger i at have en stærk life science sektor,” siger Ida Sofie Jensen, der også peger på de allerede annoncerede investeringer på kræftområdet og regeringens tiltag på fertilitetsområdet som noget, der både gavner den enkelte og Danmark.

Der er ingen tvivl om, at psykiatrien er bagud, så alle tiltag er både velkomne og tiltrængte

Ida Sofie Jensen, koncernchef Lif.

Koncernchefen glæder sig over penge til, og dermed blik for, de muligheder, der ligger i en innovativ tilgang til investeringer og problemløsning med brug af de nyeste produkter og services, og anerkender samtidig nødvendigheden af at prioritere driften af sundhedsvæsenet – det gælder ikke mindst på psykiatriområdet:  
”Der er ingen tvivl om, at psykiatrien er bagud, og det er både tiltrængt og glædeligt, at der nu sker noget på området. Alt for mange venter på udredning og behandling og det er ikke godt nok, så alle tiltag er både velkomne og tiltrængte,” siger hun.