Videre til indhold

Hospital i egen stue – hvordan sikrer vi tryghed og kvalitet?

Tid & sted

Mandag den 29. april kl. 09.15-12.00.

Industriens Hus
H.C Andersens Boulevard 18
1553 København V

Se program for dagen og tilmeld dig herPotentialerne er store; færre indlæggelser, ressourcefrigørelse mere fleksibilitet og livskvalitet for patienterne. Men hvordan sikrer vi, at kvaliteten i behandlingen ikke daler, og hvordan opnår vi tryghed for både patient, pårørende og de sundhedspersoner, der har ansvaret for behandlingen?

Det er nogle af de spørgsmål, Lif og DI vil undersøge til konferencen ”Hospital i egen stue” den 29. april.

Sundhedsvæsenet er nu og i den fremtid vi kigger ind i udfordret af det såkaldte dobbeltdemografiske pres, hvor der kommer flere ældre og patienter med kroniske sygdomme samtidig med, at der bliver færre medarbejdere i sundhedsvæsenet.  Der er derfor ikke en mulighed at fortsætte som hidtil. Vi er nødt til at tænke i nye baner og indrette sundhedsvæsenet anderledes, så vi kan udnytte ressourcerne bedst muligt. Her kan hjemmebehandling være én af løsningerne, der kan være med  til at sikre, at vi får mere sundhed for pengene og får tilrettelagt den enkelte patients forløb bedst muligt.