Videre til indhold

Grøn forskningsaftale med plads til life science-forskning

Lif tager godt imod prioriteringerne af forskningsreserven for 2022, som et bredt flertal i Folketinget blev enige om sent torsdag aften. Som forventet er der stort fokus på den grønne omstilling, men samtidigt er der blevet plads til et mindre løft af den teknologiske forskning og life science-forskningen, og det er positivt, lyder det fra politisk chef for forskning og innovation i Lif, Anders Hoff.

Det gælder ikke mindst den klinisk forskning, der i år har været ekstra stort fokus på og som med forskningsaftalen har fået et løft i forhold til tidligere år. I år er der således allokeret 130 mio. kr. til området mod 60 mio. kr. sidste år.

”I et velfungerende sundhedsvæsen er der brug for sikker viden om, hvad der faktisk virker og hvad der ikke virker. Investeringerne i den offentlige kliniske forskning kan bidrage både til at udvikle nye behandlinger og til at sikre rationel anvendelse af eksisterende. Det er vigtigt i implementering af bevillingen, at fokus kommer på det praksisnære og bidrager til at sikre tid og ressourcer til at gennemføre kliniske forsøg i sundhedsvæsenet,” siger Anders Hoff, politisk chef forskning og innovation i Lif.

Offentlige investeringer i den kliniske forskning er helt afgørende for at sikre kvalitet og udvikling i sundhedsvæsnet. Det er samtidigt vigtigt for at fastholde Danmarks status som et attraktivt land at gennemføre privatfinansierede kliniske forsøg i. Udover investeringer i klinisk forskning er der med aftalen blevet allokeret 300 mio. kr. til forskning og innovation inden for life science-området.

Et andet vigtigt område, som er blevet prioriteret i år, er forskning og innovation inden for digitalisering og nye teknologier. Der er allokeret 600 mio. kr. til teknologisatsningen inden for bl.a. big data, AI og informationssikkerhed.

”I life science-branchen – såvel som i alle andre brancher – er digitalisering og anvendelse af nye teknologi helt afgørende for at fastholde momentum. Derfor er vi glade for, at der er fundet rum til en teknologisatsning – især efter at området sidste år blev lidt stedmoderligt behandlet,” siger Anders Hoff

Det helt store fokus i forskningsaftalen er det grønne områder og med aftalen allokeres 1,6 mia. kr. målrettet til at skabe løsninger, som kan understøtte den grønne omstilling af samfundet. Samlet bliver der øremærket 2,4 mia. kr. til området i 2022.

”Life science-branchen har store klimaambitioner, og vi bakker helt naturligt op om fokus på at allokere forskningsmidler, der kan bidrage til nye og mere klimavenligere løsninger. Hvis vi gerne vil styrke Danmarks velstand og velfærd yderligere, så har vi brug for innovative, grønne løsninger. Det gælder også i life lcience-branchen,” slutter Anders Hoff.

Fordeling af forskningsreserven i 2022

Et bredt flertal i folketinget er blevet enige om en aftale om forskningsreserven i 2022. Læs mere om aftalen via linket herunder