Videre til indhold

Fremtidens medicin: Kombinationsbehandlinger

Der er lige nu over 7000 nye lægemidler under udvikling og mange af dem er helt nye og innovative behandlingsmetoder, der har potentiale til at revolutionere den måde vi behandler alvorlige sygdomme på.

En af de nye behandlingsmetoder, som vi vil se inden for de næste fem til ti år, er kombinationsbehandlinger til kræft.

Den traditionelle behandling til lungekræft er kemoterapi. En behandling der ofte har stor negativ indvirkning på patientens livskvalitet. 


Kombinationsbehandlinger kan betyde at langt færre patienter i fremtiden behøver at få kemoterapi, at patienterne lever længere, får højere livskvalitet og kan endda betyde helbredelse for en sygdom, der ellers ville føre til en for tidlig død.

Lungekræften NSCLC er en aggressiv form for kræft, som vokser hurtigt og spreder sig tidligt og er en af de mest almindelige kræftformer i Europa. Den langsigtede overlevelse er i dag meget lav – kun omkring 15 procent af dem, der i dag får diagnosen, lever længere end fem år. Men ved at forbedre behandlingen gennem kombinationen af flere effektive lægemidler, kan dødeligheden inden for lungekræft mindskes. Man estimerer at omkring 120.000 dødsfald kan undgås i EU ved at anvende kombinationsbehandling.


Sådan virker behandlingenEn kombinationsbehandling, er en behandling, der kombinerer flere lægemidler med forskellige virkningsmekanismer i patientens behandling, omfatter ofte immunterapi, som forstærker patientens eget immunforsvar og målrettet behandling som ødelægger kræftcellerne eller forhindrer dem i at spredes. Når man kombinerer disse typer af lægemidler er effekten af medicinen ofte betydeligt bedre, end hvis de anvendes hver for sig.


Kilder:

Mere om fremtidens medicin