Videre til indhold

Fremtidens sundhedsdata

Lif har sammen med sine medlemsvirksomheder udarbejdet en række forslag til indsatser, der inden for forskning, klinisk forskning, personlig medicin og anvendelse effektivt og sikkert kan løfte brugen af sundhedsdata og dem i spil på en måde, der er til gavn for patienterne og innovationen.

Kvaliteten af den fremtidige behandling af patienter i sundhedsvæsenet afhænger blandt andet af, hvor dygtige vi er til at anvende sundhedsdata. Det bliver ofte nævnt, at Danmark har nogle af verdens bedste sundhedsdata. Det har såvel offentlige som private en forpligtelse til at udnytte og de bør derfor gribe de muligheder, sundhedsdata giver inden for forskning og innovation.

Det er et område, hvor Danmark allerede står stærkt internationalt, og hvor der er rig mulighed for, at vi kan blive førende. Vi kan og skal bruge sundhedsdata til at udvikle nye behandlinger, forbedre kvaliteten af behandlingen og sikre at de rigtige patienter får den rette behandling.

Life science-strategien, der blev lanceret i 2021, sætter en vigtig kurs i den retning med en række positive initiativer på området, der skal sikre bedre og sikker adgang til sundhedsdata. Men selv om der er igangsat flere gode tiltag, er vi ikke i mål endnu. Det kan fortsat opleves uigennemskueligt, kompliceret og langsommeligt at få adgang til sundhedsdata til forskning og innovation.

Offentlige og private aktører skal have forbedret deres muligheder for i samarbejde at anvende danske sundhedsdata til forskning, kvalitetsudvikling og innovation til gavn for patienter.

Download udspillet

Fremtidens sundhedsdata – Indsatser for effektiv og sikker anvendelse af sundhedsdata til gavn for patienter og innovation