Videre til indhold

Lovforslag om pligtlagre vedtaget

Regeringen, SF og Jon Stephensen (løsgænger) stemte tirsdag for lovforslaget om pligtlagre, som dermed er vedtaget. DF stemte hverken for eller imod, mens alle øvrige partier stemte imod. Loven træder i kraft 1. juli 2024.

Trods stor modstand fra oppositionen, blev lovforslaget om pligtlagre tirsdag stemt igennem ved 3. behandlingen. Regeringen, SF og Jon Stephensen (løsgænger) stemte for forslaget, DF stemte hverken for eller imod, mens de øvrige partier stemte imod.

Dermed er det en realitet, at virksomheder, der producerer lægemidler, der betegnes som kritiske, skal etablere lagre og – baseret på deres markedsandel – bidrage til at vedligeholde op til ottes ugers lagerbeholdning, af disse lægemidler.

Hos Lif har koncernchef Ida Sofie Jensen siden lovforslaget først blev fremsat, peget på, at det er et fælles ansvar at løse udfordringerne med forsyningssikkerhed, men at hun ikke mener, at lovforslaget ville være den rette løsning.

“Jeg må indrømme, at det har været en skuffende proces, hvor der ikke rigtig er blevet lyttet fra myndighedernes side – til trods for, at der i forløbet har været stor kritik af forslaget både fra eksperter på området, fra leverandører og i forhandlingerne fra en stort set samlet opposition,” siger hun.

Parallelimportører og -distributører er i loven undtaget lagerforpligtelsen.

“Med vedtagelsen af lovforslaget bliver nogle – og kun nogle – leverandører forpligtet til at opbygge lagre af kritiske lægemidler. Det er et konkurrenceforvridende og ulogisk indgreb, og jeg er bekymret for, at det vil skabe flere problemer end det forsøger at løse,” siger hun.

Med loven er det også vedtaget, at det er Lægemiddelstyrelsen, der skal fastsætte de nærmere regler om lagerpligten:

“Tilbagemeldingen fra indenrigs- og sundhedsministeren har været, at indgrebet skal være så lidt belastende for de leverandører, der skal opbygge lagre, som muligt. Det håber jeg, at Lægemiddelstyrelsen tager til efterretning i det implementeringsarbejde, som går i gang nu. Vi håber på en dialog, men frygter selvfølgelig et dekret,” siger Ida Sofie Jensen.

Loven træder i kraft 1. juli i år, og der er lagt op til, at lagrene skal være indfaset 1. januar 2025.
Det er med loven desuden vedtaget, at ordningen skal evalueres senest 2 år efter, at lagerpligten er indfaset. Derudover vil indenrigs- og sundhedsministeren inden den 1. januar 2026 give Folketingets Sundhedsudvalg en status på implementeringen af de pligtmæssige lagre af kritiske lægemidler, herunder om udviklingen i forsyningssituationen af lægemidler.