Videre til indhold

Forskere venter længe på data

Det tager længere tid end forventet at få data til forskning, viser opgørelser fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen.

Forskere, sundhedsprofessionelle og virksomheder er afhængige af, at kunne få adgang til sundhedsdata til bl.a. at underbygge grundforskning, klinisk forskning og anvendelsen af lægemidler.

Men i øjeblikket er ventetiden hos både Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen væsentlig længere end målsætningen på 30 dage. Behandlingstiden i Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice var pr. oktober 2021 på 138,6 dage, hvilket svarer til over 4 en halv måned.

”De lange ventetider resulterer i, at projekter forsinkes eller at forskerne ender med at anmode om data andre steder end i Danmark,” frygter Thomas Klit Christensen, juridisk chefkonsulent, Lægemiddelindustriforeningen.

138,6 dage

Så lang tid skal forskere i øjeblikket vente på at få svar fra forskerservice hos Sundhedsdatastyrelsen.

Også Forskningsservice hos Danmarks Statistik oplever i øjeblikket længere behandlingstider. Alle data og projekter bestilt senere end midt november forventes først behandlet i det nye år.

Gennem de seneste fem år, er der landet betydeligt færre ansøgninger på bordet hos Sundhedsdatastyrelsens forskerservice. Modsat Sundhedsdatastyrelsen, har Danmarks Statistik fået knap 4 gange så mange ansøgninger på de seneste 10 år.

”Hvis Danmark fortsat vil være et land, der trækker forskere og virksomheder til sig med nogle af verdens bedste sundhedsdata, er det vigtigt, at vi kan levere sundhedsdata på et kompetent og konkurrencedygtigt niveau. Vi skal have igangsat initiativer til at sikre hurtig adgang til sundhedsdata og bedre adgang til overordnede aggregerede data for både investigatorer, behandlende læger samt offentligt og private forskere,” lyder det fra Thomas Klit Christensen, der især peger på en samlet struktur for national data samt en national ensretning af godkendelser på tværs af kommune, region og stat som to af de bedste våben til at sikre en bedre adgang.

”Grundlæggende mangler der hos registerejerne ressourcer til at sikre en hurtig sagsbehandling af alle ansøgninger. Måske man kan tænke i retning af differentierede ansøgninger og dermed forskellig behandling hos dataansvarlige. Når der er mangel på ressourcer, vil en sagsbehandling, der understøtter en differentieret tilgang til ansøgningerne, måske kunne sikre, at ukomplicerede ansøgninger behandles hurtigere,” siger Thomas Klit Christensen.

Download analyse

Forskere venter længe på data