Videre til indhold

Finanslov øger forventninger til sundhedsreform

Ros til sundhedsministeren for at prioritere vaccination til drenge i en Finanslov, der mest af alt øger forventningerne til en kommende sundhedsreform.

De forholdsvist beskedne midler, der er sat af til sundhed i regeringens finanslovforslag øger blot forventningerne til den varslede sundhedsreform, lyder det fra Lif. I første omgang glæder koncernchef Ida Sofie Jensen sig dog over den politiske prioritering af vaccinationer til drenge.

“Vaccinationsanbefalinger er og bliver politik. Der er ikke tvivl om, at vaccinationer – set i forhold til befolkningens sundhed – i de allerfleste tilfælde vil være et godt valg. Derfor vil det altid være en politisk prioritering, om man vil bruge offentlige midler på et vaccinationsprogram. Jeg vil gerne udtrykke stor ros til sundhedsministeren for at tage den rigtige beslutning og bevilge midler til HPV-vaccination af drenge, også inden Sundhedsstyrelsen har vurderet den samfundsøkonomiske værdi af vaccinationsprogrammet. Når tilslutningen stadig ikke er i top blandt pigerne, er det kun fair over for drenge-forældre, at de kan sikre deres børn mod de kræftformer, der kan knyttes til HPV, og som hvert år er skyld i knap 800 kræfttilfælde i Danmark,” siger Ida Sofie Jensen.

I Lægemiddelindustriforeningen hæfter koncernchefen sig dog også ved, at der generelt ikke er afsat mange penge til sundhedsområdet på regeringens forslag til Finanslov for 2019.

“I betragtning af, hvor meget der tales om sundhed, og hvor højt et velfungerende sundhedsvæsen er prioriteret hos vælgerne, så kan det undre, at beløbet er så forholdsvis beskedent. Men det øger i hvert fald forventningerne til den kommende sundhedsreform,” understreger Ida Sofie Jensen:

“Det er ikke gratis at lave en reform, og sundhedsvæsenet har andre udfordringer end strukturelle. Der skal penge til at løfte sygehuse og almen praksis ind i en verden, hvor standardbehandlinger og forløbsprogrammer i stigende grad bliver udfordret af ny viden om patienterne og sygdomme på genniveau. Jo mere indsigt vi får i den enkeltes sundhedstilstand og livsførelse – og jo mere viden vi får om genernes betydning for diagnoser og behandling – jo mere må man i sundhedsvæsenet sande, at man må gå nye veje. Det kræver investeringer ikke bare i nye behandlinger men også i apparatur, ny teknologi og efteruddannelse af personale, der kan afkode og bruge de nye teknologier inden for diagnosticering og behandling,” siger Ida Sofie Jensen.