Videre til indhold

Fem Styrker – Hvor skal væksten komme fra?

Hvor skal væksten komme fra? Spørgsmålet rummer en fælles udfordring, som rækker på tværs af traditionelle danske politiske blokke. For vi har alle en interesse i, at Danmark fortsat er et land præget af velstand, så der også i fremtiden bliver råd til vores velfærd. Derfor har vi bedt en række centrale, danske beslutningstagere om at sætte det lange lys på. 


For hvordan sikrer vi, at Danmark både på virksomheds- og samfundsniveau skaber øget velstand, som gør det danske samfund i stand til at favne bredt og tage hånd om de nødvendige udfordringer? Et svar, som går igen, er, at vi bliver nødt til at tænke i fremtidens talenter og ud over landets grænser. 


For Danmarks velstand er – uanset om vi kigger tilbage i tiden eller ti år frem – først og fremmest grundlagt ved vores evne til at finde på, producere, levere ydelser og handle varer internationalt. ​