Videre til indhold

Fem pejlemærker til fremtidens vaccination

Med fem pejlemærker vil lægemiddelindustrien inspirere til en fordomsfri diskussion af den fremtidige danske vaccinationsindsats.

Målrettede initiativer, datadrevne indsatser og opsøgende aktiviteter skal ikke bare sikre høj tilslutning til det danske vaccinationsprogram, men lægge grund for en ny diskussion af, hvordan vacciner kan bidrage til større lighed i sundhed og et mere robust sundhedsvæsen, lyder det fra Lægemiddelindustriforeningen, der i dag lancerer fem pejlemærker og en række konkrete tiltag, der kan løfte fremtidens vaccinationsindsats i Danmark.

Den aktuelle situation i det danske sundhedsvæsen understreger behovet for en opdateret, bred og tilbundsgående dansk vaccinationsstrategi

Ida Sofie Jensen, koncernchef Lif.

”Vaccineområdet har i mange år været præget af knopskydninger i form af enkeltstående politiske beslutninger og administrative prioriteringer, men læringerne fra COVID-19 og den aktuelle situation i det danske sundhedsvæsen understreger behovet for en opdateret, bred og tilbundsgående dansk vaccinationsstrategi.
Vi vil med disse pejlemærker gerne bidrage med inspiration til, hvilke elementer, der kan indgå i en sådan diskussion,” siger Lifs koncernchef Ida Sofie Jensen om pejlemærkerne.

De fem pejlemærker er:

Lige adgang til vaccination

Faglig information i højsædet

Målrettet og datadrevet indsats

Stærkere myndigheder med flere ressourcer og muligheder

Åben samfundsdebat om vaccination

”Alle har lært en masse af COVID-19. Både borgere, politikere, myndigheder og virksomheder har fået indsigt i værdien af at forebygge med vacciner og ikke mindst hvilke redskaber, der kan bruges til at målrette vacciner til de, der har behovet. På en transparent, etisk og imødekommende måde”, fortæller koncernchefen.

“I fremtiden skal vi ikke kun se på vacciner som noget, alle skal have i brede nationale vaccinationsprogrammer, men i stedet – med nogle typer vacciner – som et tilbud til specifikke befolkningsgrupper og udrullet via målrettede initiativer. Men for at vi kan komme så langt er der brug for en fordomsfri debat om, hvordan man kan indrette den fremtidige vaccinationsindsats, så man sikrer høj tillid og høj tilslutning til de brede programmer og udnytter de fordele der er ved at bruge vaccination som forebyggelse overfor mindre målgrupper,” understreger hun.