Videre til indhold

Fakta: 13 procent – medicins andel af sundhedsudgifter

​Medicin udgør ikke en væsentlig større andel af de samlede regionale sundhedudgifter  sammenlignet med tidligere år. Det viser en opgørelse over de seneste års udgifter.

I 2018 udgjorde medicinen 13 procent af de samlede udgifter, men det har varieret alt mellem 12 og 14 procent i de seneste 12 år. Tallet i år er en lille stigning fra 12,8 procent til 13,0 procent.

Søren Beicker Sørensen, chefkonsulent, Lægemiddelindustriforeningen, gør opmærksom på, at til trods for den megen medieomtale af ny dyr sygehusmedicin, er der ikke noget, der indikerer, at udgiftsvæksten er drevet af stigende priser på medicin.

“Til trods for fokus på dyr sygehusmedicin er der ikke noget, der indikerer, at udgiftsvæksten på lægemiddelområdet er drevet af stigende priser på medicin, men snarere flere patienter, ældre befolkning og længere overlevelse. Det er jo positivt, at læger, sygehuspersonale og medicin kan holde sygdom i ave og sikre patienter gode fremtidsperspektiver,” siger Søren Beicker Sørensen.

Den fremtidige stigning i udgifterne til medicin forventer han, stort set vil svare til den øgede aktivitet i det danske sundhedsvæsen.

Regionerne gode forhandlere

Man bør hæfte sig ved, at regionernes udgifter til lægemidler fortsat udgør en betydelig mindre andel af de regionale sundhedsudgifter, end de gjorde i 2007, da regionerne blev etableret, fremhæver Søren Beicker Sørensen.

“Når det er sagt, er det rigtigt, at medicins andel af de regionale sundhedsudgifter er steget en smule. Når medicin udgør en let stigende andel af de regionale sundhedsudgifter, skal man dog huske at se det i lyset af de historisk lave vækstrater i de regionale sundhedsbudgetter, som vi har set de seneste år. Her har realvæksten udgjort 1 procent årligt. Såfremt investeringsniveauet i sundhedsvæsenet normaliseres og løftes til en realvækst på 2 procent årligt, er det forventningen, at medicinudgifterne vil udvikle sig parallelt med sundhedsvæsenets øvrige udgifter,” understreger han.