Videre til indhold

Faglig Frokost – Fusionsklinikken

“Det giver mening at samle behandlingen rundt om patienten”

Vi afslutter denne sæson af faglig frokost med en udgave om Fusionsklinikken, som behandler patienter der lider af både svær psykisk sygdom og diabetes. En af udfordringerne ved både at have svær psykisk sygdom og diabetes er, at symptomerne ved de to sygtomme ligner hinanden.
Fusionsklinikken arbejder derfor med at adskille den psykiske og diabetiske udfordring ved at samle hele behandlingen hos dem. Det giver patienterne ro, som bidrager til et stabilt hverdagsliv, da de kun skal henvende sig et sted. Men fusionsklinikken kan også se, at de både lykkes med at reducere og nedsætte patienternes langtidsblodsukker, men yderligere også får stabiliseret patienterne psykisk og derved forebygger indlæggelser.

Hør Mette Wallbohm Olsen, centerchef for Fusionsklinikken Steno Diabetes Center Sjælland, fortælle mere om fusionsklinikken i denne udgave af faglig frokost.