Videre til indhold

Faglig Frokost: De pårørende som ressource i akutte patientforløb

Mia Blaabjerg, projektsygeplejerske på Aarhus Universitetshospital, forsker i at inddrage de pårørende i akut kritiske patientforløb. Hendes forskning tager udgangspunkt i de pårørendes oplevelser og behov, således at traumesygeplejerskerne kan blive endnu dygtigere til også at tage hånd om dem.

”Vi forsker i at blive dygtigere til og mere skarpe på at møde de pårørende behov og egentlig gøre akutsygeplejen bredere ved ikke kun at rumme, hvad vi gør med vores hænder og hvad vi koncentrerer os om med vores hjerner, men også at rumme sygeplejen med hjertet,” fortæller Mia Blaabjerg i denne Faglig Frokost.

Afsnittet sætter fokus på hendes forskning i at inddrage pårørende i kritiske patientforløb, så de bliver repræsentanter for patienten og en ressource i behandlingsforløbet – og selv kommer godt ud på den anden side af en traumatisk oplevelse.