Videre til indhold

Færre forsøg med nye behandlinger

Antallet af igangværende kliniske lægemiddelforsøg i Danmark falder, viser Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark i 2020. Ærgerlig udvikling, der skal ændres, understreger Lif.

Antallet af igangværende (virksomhedsinitierede) kliniske lægemiddelforsøg i Danmark falder, viser den seneste årsopgørelse for 2020 fra Lif og Dansk Biotek. Det er en udvikling, som Lif holder skarpt øje med. Det positive er dog, at antallet af nye forsøg er steget i forhold til 2019.

“Når kliniske studier gennemføres i Danmark, udvikler det sundhedsvæsenet, og bidrager til at det faglige personale får ny viden om medicin til patienterne. Derfor er det glædeligt, når vi ser en tilgang i nye forsøg, men det er vigtigt, at vi fastholder og udvider antallet af kliniske forsøg i Danmark, så fremtidens patienter også får gavn af, at lægerne har den nyeste viden på deres område og evt. kan stille forsøgsbehandling til rådighed for patienter, der enten oplever ringe eller ingen effekt af den eksisterende behandling,” siger Jakob Bjerg Larsen, politisk chef for kliniske forsøg og lægemiddelproduktion.

I alt var der 305 kliniske forsøg i regi af Lif-virksomheder i 2020, hvilket er et fald med 17 fra året før. Faktisk har det samlede antal igangværende forsøg ikke været lavere siden 2014. Alle de kliniske studier initieret i Danmark af Lif-virksomheder i 2020 er sket i samarbejde med hospitalerne. To af forsøgene er ligeledes foregået i almen praksis, mens yderligere otte forsøg er gennemført i privatpraktiserende speciallægepraksis.

”Det er lægerne, som udfører de kliniske forsøg og sender data fra forsøgene tilbage til virksomhederne. I løbet af 2020 er der endnu flere ansatte i virksomhederne i Danmark beskæftiget med klinisk forskning globalt. Faktisk er det sket en stigning på 18 procent, så der dermed er 300 flere fuldtidsbeskæftigede med klinisk forskning i Lifs medlemsvirksomheder,” siger han.

Samtidig med at der sker et fald i antallet af igangværende kliniske forsøg i Danmark, ses der altså en stigning i antallet af medarbejdere, der er beskæftiget med disse forsøg. Det kan tyde på, at det er mere komplekse studier, som opstartes i Danmark, lyder vurderingen.

”Årets tal viser, at det er vigtigt, at vi som samfund hele tiden forbedrer rammerne for gennemførelse og tiltrækning af kliniske forsøg, blandt andet ved at skabe ordentlige rammer for Lægemiddelstyrelsens og de videnskabsetiske komitéers arbejde, sikre incitamenter og kapacitet for sundhedspersonale til at arbejde med kliniske forsøg, og ved at udvikle rammer for nye moderne typer af kliniske forsøg,” understreger han.