Videre til indhold

Forhandling

I Danmark har vi tradition for at sætte os om forhandlingsbordet og finde frem til fælles løsninger på samfundsmæssige udfordringer. Prisloftaftalerne mellem Lifs medlemsvirksomheder, staten og regionerne er ingen undtagelse.

Medicinudgifter udgør en betydelig del af sundhedsudgifter og ligesom overenskomstforhandlinger er med til at sikre forudsigelighed omkring lønninger, så bidrager prisloftaftalerne til at sikre stabilitet og forudsigelighed om prisudviklingen og dermed medicinudgifterne. 

Med prisloftaftalerne sikrer man patienternes adgang til den nyeste og bedste medicin i Danmark – og et prisniveau på linje med de lande vi normalt sammenligner os med.

Forhandlingerne begrænser udgiftsvækst

Flere patienter og mere ny medicin betyder, at medicinudgifterne stiger, men det gør de øvrige udgifter i sundhedsvæsenet også.

Forhandlingerne mellem staten, regionerne og Lif har medvirket til, at medicinens andel af sundhedsudgifterne samlet set er faldet i det seneste årti. I 2007 udgjorde medicin 14% af de regionale udgifter til sundhedsområdet mod 12,8% i 2017.

I 2019 forventer den centrale indkøbsorganisation Amgros, at prisloftaftalen for sygehusmedicin vil medføre besparelser på knapt 100 mio.kr. 

Forhandlingerne giver forudsigelighed

Med prisloftforhandlingerne mellem Lif, Sundhedsministeriet og Danske Regioner lægges der loft over den pris et lægemiddel må koste i Danmark.

​Det er baggrunden for, at lægemiddelpriserne i Danmark er stabile og at vi ikke ser pludselige markante prisstigninger, som man ser i andre lande.
Det bærende princip i prisloftaftalerne er, at medicin i Danmark ikke må koste mere end de lande, vi normalt sammenligner os med. Medicin er derfor en af de ganske få varegrupper i Danmark, hvor priserne ikke er højere end de lande vi normalt sammenligner os med.

Mens priserne på dagligvarer og andet forbrug er steget jævnt i det seneste årti, er priserne for tilskudsberettiget medicin faldet.

Dyk ned i tallene

Sammen om at forhandle løsninger

Siden 2007 har Lif forhandlet prisloftaftaler med staten, og i 2012 trådte Danske Regioner også ind som forhandlingspart. Aftalerne betyder, at parterne forhandler sig frem til det niveau priserne på nye lægemidler skal have i en fast afgrænset periode, indtil prisloftet igen skal forhandles. Det fundamentale princip er, at priserne på medicin i Danmark ikke må afvige fra gennemsnittet af de lande, vi sammenligner os med. Andre vilkår, såsom rammerne for klinisk forskning, kan også indgå i forhandlingerne.

Forhandlingerne sikrer, at begge parter får kendskab til de vilkår og rammer, der er gældende for de involverede, og det betyder, at begge parter tager et medansvar for, at der findes et kompromis, der både kommer patienterne, samfundet og virksomhederne til gavn.