Videre til indhold

Sammen om sundhed

Ingen kan skabe fremtidens sundhedsløsninger alene og med en unik dansk tilgang bygget på forhandling, ansvarlighed og samarbejde, er alle aktører med til at udfylde og forme fremtidens sundhedsvæsen. Vi er kort og godt sammen om sundhed.
Forebyggelse

Alt for mange danskere bliver ramt af sygdom, der kunne have været forebygget, hvis vi havde sat målrettet ind inden, sygdommen opstår. Forebyggelsen skal målrettes dem, der er i en risikogruppe eller har særlige risikofaktorer.

Samtidig er det helt afgørende, at målrettet forebyggelse ikke blot er én indsats, én aktør eller én sektor – det skal gå på tværs af sektorer, fagområder, organisationer og medicinske specialer. 

Forebyggelse
Samarbejde

Samarbejde mellem læger, sygeplejersker og lægemiddelvirksomheder er helt afgørende for, at der bliver udviklet ny og bedre behandling. Og forudsætningen for det vigtige samarbejde er tillid, klare rammer og transparens.

Forskning og innovation på sundhedsområdet består af et økosystem af videndeling og samarbejde, der i forskellige former udgør hinandens forudsætninger.

Samarbejde
Prisloftforhandlinger

I Danmark har vi tradition for at sætte os om forhandlingsbordet og finde frem til fælles løsninger på samfundsmæssige udfordringer. Prisloftaftalerne mellem Lifs medlemsvirksomheder, staten og regionerne er ingen undtagelse.

Med prisloftaftalerne mellem Lif, Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner lægges der loft over den pris, et lægemiddel må koste i Danmark.

Prisloftforhandlinger
Line Laier-BrodersenKommunikationskonsulent+45 39 15 09 41llb@lif.dkLine Laier-Brodersen on LinkedInLine Laier-Brodersen on Twitter
Gitte Skovlund SchmidtKommunikationschef+45 41 13 46 23gss@lif.dkGitte Skovlund Schmidt on LinkedInGitte Skovlund Schmidt on Twitter