Videre til indhold

Et stærkt biotek-fundament

Et stærkt biotekmiljø er afgørende for vores fremtid
som en stærk life science-nation.

Vi mener at …

Danmark skal kunne tiltrække de rigtige talenter

Talent er den største ressource i dansk life science og uden talent skaber vi ikke et stærkt life science-økosystem. Det gælder både de talenter, som vi kan uddanne i de danske forskningsmiljøer og de talenter, som vi kan tiltrække for udlandet. Vi har brug for at det offentlige investerer langsigtet og målrettet i uddannelser, der matcher life science-branchens behov. Det gælder på alle uddannelsesniveauer, faglærte såvel som ph.d.er og inden for mange forskellige fagområder – ikke mindst inden for teknisk videnskab, natur- og sundhedsvidenskab. Uanset hvad må vi ikke gå på kompromis med kvalitet – og samtidigt tiltrækker talent talent. Derfor bakker vi op om uddannelsesinstitutionernes opbygning af stærke, verdensklasse forskningsmiljøer og campus inden for life science og biotek.

Vi skal have gode rammer for biotek-startups

Fokus på biotekområdet er øget de senere år, men de offentlige investeringer er ikke fuldt med. I dag udgør blot ca. 3 pct. af de offentlige forskningsinvesteringer medicinsk bioteknologi mod 15 pct. af de private investeringer. For en relativt lille investering kan Danmark således få rigtig meget tilbage. Det offentligt kan især bidrage i de tidligere udviklingsfaser fx med proof of collaboration og proof of concept-programmer, dedikerede InnoBooster-forløb og med seed kapital i dansk life science i regi af Vækstfonden og Innovationsfonden. Samtidig er et konkurrencedygtigt forskningsfradrag med til at tilskyde private investeringer i forskning og udvikling. 

Samarbejde er key

Vi skal have nye løsninger meget hurtigere på markedet end vi får det i dag. Lif understøtter og bidrager til udviklingen af platforme i de tidligere præ-kommercielle udviklingsstadier, hvor forskere fra universiteter såvel som fra store og små virksomheder kan udveksle forskningsbehov og -ideer og samarbejde om at løse fælles problemstillinger. På samme måde bakker vi op om, at det danske sundhedsvæsen både i kultur og i handling som har fokus på innovation og udvikling. Det skal kunne betale sig for forskere at forfølge udviklingen af nye metoder og løsninger til bedre patientbehandling.

Der skal være stærke incitamenter for biotek-investering

Der er brug for mere likviditet i kapitalmarkedet for at understøtte startup-miljøet inden for biotek, hvor vejen fra ide til realisering er lang og forbundet med relativt stor risiko – hvorfor mange investorer ikke kigger denne vej. Risikovillighed blandt danske investorer kan stimuleres med en række skatteinstrumenter, herunder sænkelse af aktiegevinstbeskatning, indførsel af fuld underskudsmodregning og investorfradrag.

Et stærkt patent- og incitamentssystem er afgørende

I Danmark lever vi i høj grad af viden og innovation. Gode ideer skal sættes i spil. Derfor skal vi have et velfungerende, ensartet tech trans-system, som fordrer samarbejde og understøtter, at ideer bliver til nye løsninger.  Samtidig skal vi have et velfungerende og stabilt patent- og incitamentssystem, som sikrer at ophavsrettigheder overholdes – ikke mindst i en global kontekst, hvor ideer hurtigt kan kopieres eller efterlignes. Danmark skal i de internationale organisationer være en stærk stemme og fortaler for vigtigheden af et velfungerende og stabilt patent- og incitamentssystem. Danmark skal gå foran og samle ligesindede lande om denne dagsorden, der skal sikre, at vores patienter tilbydes den nyeste og mest innovative medicin, og at vi fortsat kan skabe flere, meget højproduktive arbejdspladser i Danmark.

Ny strategi for life science
Ny strategi for life science

Den 16. april 2021 lancerede regeringen sin life science-strategi 2.0 med 38 initiativer, der skal skabe bedre rammer for forskning og udvikling, for brugen af sundhedsdata, Danmark som udstillingsvindue, tiltrækningen af højt kvalificeret arbejdskraft, styrke målrettet internationalisering og myndighedssamarbejde, sund og grøn vækst og vidensdeling og samarbejde.

Podcast om biotek
Podcast om biotek

Tag med ud på en rejse fra idé til forskning og til sidst et færdigt produkt. Liv i fremtiden stiller skarpt på biotek

Fra grundforskning til ny behandling
Fra grundforskning til ny behandling

Læs om udviklingen af nye lægemidler fra grundforskning til godkendelse og markedsføring.

Kontakt os

Anders Hoff
Anders Hoff Politisk chef for forskning og innovation +45 39 15 09 34 aho@lif.dk Anders Hoff | LinkedInAnders Hoff | Twitter Læs mere
Mads Juul Sørensen
Mads Juul Sørensen Analytisk konsulent +45 51 88 84 90 mjs@lif.dk Mads Juul Sørensen | LinkedInMads Juul Sørensen | Twitter Læs mere