Videre til indhold

En samlet life science-branche bag forslag til nyt råd

Regeringens life science-strategi er lige på trapperne og et stort ønske fra life science-branchen er et life science-råd, der kan sikre en tværgående dialog mellem sundhedsvæsen, virksomheder, regioner og ministerier.

”Det offentligt-private samarbejde om innovation og udvikling er afgørende for life science-industriens rammevilkår i Danmark og ved at inkluderer alle relevante parter i et high level life science-råd, vil vi kunne styrke og accelerere samarbejdet. Det er ikke bare vigtigt for branchen, men i høj grad for patienterne, da en styrket og mere formaliseret dialog mellem parterne i life science-sektoren ganske enkelt vil sikre, at de vil få hurtigere adgang til nye og innovative behandlinger,” lyder det fra Carsten Blæsberg, Public Affairs-chef i Lif.

På den baggrund har Lif samlet brancheforeningerne bag life science-industrien og sammen har Lif, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Medicoindustrien, Dansk Biotek og Dialab formuleret konkrete input til formål, sammensætning og format for et eventuelt life science-råd.

”Life science-sektoren arbejder med langsigtede, strategiske mål, og derfor er det afgørende, at life science-rådet bliver gjort permanent. Rådet skal både formalisere og styrke det offentlig-private samarbejde, skabe ejerskab på tværs af ministerierne og understøtte life science-strategiens forankring i sundhedsvæsenet. Derfor skal der være repræsentanter med fra både virksomheder, patientforeninger, sundhedsvæsenet, universiteter, brancheforeninger og ministerier,” uddyber Carsten Blæsberg.

Forslaget til udformning af et life science-råd er netop sendt til Erhvervsministeriet og Sundhedsministeriet, og du kan læse hele forslaget herunder.