Videre til indhold

En ny ambitiøs national strategi for personlig medicin

Personlig medicin, herunder nye former for avancerede terapier (ATMP), også kaldet gen- og celleterapi og vævsteknologier, vil revolutionere den måde, vi behandler patienter på nu og i fremtiden.

De nye medicinske behandlinger vil løfte behandlingsresultater og sikkerhed til gavn for den enkelte patient og vil samtidig skabe nye effektive løsninger for patienterne. Færre patienter vil blive behandlet med lægemidler, de ikke har gavn af på grund af lægemidlets bivirkninger, og der vil blive skabt nye behandlingsmuligheder for de patienter, der ikke tidligere har haft behandlingsmuligheder.

National strategi for personlig medicin

Download policy paper

Vi står med andre ord allerede midt i et afgørende paradigmeskift i den fremtidige patientbehandling. Nye muligheder, som tilsammen vil komme stadig flere patientgrupper til gavn, men som også sker på et bagtæppe af et sundhedsvæsen under pres som følge af flere ældre borgere og mangel på ressourcer og ikke mindst personale. Den målrettethed og bedre effekt, som er et resultatet af stigende anvendelse af personlig medicin, udgør fundamentet for et kvalitetsorienteret og et økonomisk bæredygtigt sundhedsvæsen.

Der skal derfor sættes en ambition for Danmark som et foregangsland inden for både udvikling og anvendelse af personlig medicin og de avancerede terapier (ATMP). Det handler grundlæggende om at sikre, at danske patienter får den bedste, hurtigste og mest effektive adgang til at blive behandlet med de nye og effektive former for personlig medicin og avancerede terapier i Europa.

Sådan bliver Danmark foregangsland for personlig medicin og ATMP-lægemidler

1.

Der skal etableres en ny national sundhedsinnovationsfond, der investerer i udvikling, demonstration og udbredelse af ny sundhedsinnovation (som personlig medicin)

2.

Der skal implementeres incitamenter, der fremmer det offentlig-private samarbejde inden for personlig medicin og en ny national strategi for personlig medicin skal funderes i et stærkt off./privat partnerskab

3.

Der skal igangsættes målrettede initiativer, der har til formål at styrke kapacitet og kompetencer blandt personalet inden for den personlige medicin i alle regioner.

4.

Der skal prioriteres en målrettet udvikling og anvendelse af nye innovative aftalemodeller i sundhedsvæsenet, som understøtter, at de nye behandlingsmuligheder inden for personlig medicin kan integreres i patientbehandlingen, mens der samles mere viden.

5.

Rammer og vilkår for samkøring og deling af sundhedsdata skal styrkes og gøres tidssvarende, så de imødekommer, at nye genforståelser og udviklingsmuligheder betyder, at implementering og forskning i stigende grad vil flyde sammen.