Videre til indhold

En åbningstale med fokus på det nære

Ikke meget nyt på sundhedsområdet i statsministerens åbningstale. Lif noterer sig primært regeringens arbejdsform med forventninger om bedre lovforberedelse og mere inddragelse af det private erhvervsliv.

”Åbningstalen åbenbarede ikke mange nye sundhedsambitioner. Men vi vil holde statsministeren fast på ambitionen om inddragelse i lovarbejdet og det generelle ønske om at tage erhvervslivet med i det forberedende arbejde. Det er ikke mindst vigtigt på uddannelsesområdet, hvor jeg noterede mig, at statsministeren fremhævede betydningen af, at vi i Danmark styrker uddannelser om medicin og vacciner”, siger Lifs koncernchef, Ida Sofie Jensen.

Statsminister Mette Frederiksen varslede dog et noget lavere lovgivningstempo i det kommende Folketingsår, da hun i dag åbnede Folketingssæsonen. Der skal være tid til ordentlig forberedelse af lovgivningen, tid til inddragelse af alle relevante parter og tid til at sikre en ordentlig implementering af de love, der vedtages, lød begrundelsen.

De to store emner i åbningstalen var klima og uddannelse, men et andet gennemgående tema var blandt andet ambitionerne om større sammenhæng, mindre centralisering og mindre ulighed på tværs af landet, hvad enten det drejer sig om uddannelse, kultur, boliger eller sundhed.

”Det næste, vi tager fat på, er sundhedsområdet,” lød det fra statsministeren, der konstaterede, at det nære sundhedsvæsen er blevet forsømt i de mange år, hvor fokus – ganske berettiget – har været på specialisering af behandlingen på de nye supersygehuse.

Nu står det nære sundhedsvæsen for – i første omgang med etableringen af såkaldte nærhospitaler, hvor kommuner, regioner og praktiserende læger kan arbejde sammen. Det skal også bidrage til at sikre, at alle har adgang til en praktiserende læge og så skal der sikres hurtig akuthjælp i alle egne af Danmark.