Videre til indhold

Ekspertmøde om personlig medicin i Folketingets Sundhedsudvalg 

Folketingets Sundhedsudvalg havde torsdag inviteret en række eksperter for at tale om personlig medicin. Blandt eksperterne var Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif.

Det er snart to år siden, strategien for personlig medicin udløb, og regeringen har i sit grundlag vedtaget, at der skal udarbejdes en ny strategi på området. 

Derfor var en række eksperter torsdag inviteret til møde i Folketingets Sundhedsudvalg for at give udvalget viden om personlig medicin og brugen heraf og dermed være med til at skabe et godt grundlag for drøftelser om en ny strategi.                        

Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif,  var inviteret som en af seks oplægsholdere, der hver fik 5 minutter til at levere deres hovedpointer, hvorefter udvalget stillede spørgsmål til oplægsholderne. 

Oplægsholderne var:
Oplægsholderne var:

Bettina Lundgren, direktør, Nationalt Genom Center 
Sisse R. Ostrowski, professor, overlæge, Rigshospitalet, Københavns Universitet 
Steen Werner Hansen og Jørgen Schøler Kristensen, formandskab for Medicinrådet 
Ida Sofie Jensen, koncernchef, Lægemiddelindustriforeningen (Lif) 
Anders Bojesen, speciallæge i Klinisk Genetik, Ph.d., AB Genetik – Lægefaglig rådgivning 
Morten Freil, direktør, Danske Patienter 

Ida Sofie Jensen lagde i sit oplæg vægt på at vise, at indenfor personlig medicin har de nye avancerede terapier (ATMP) et stort behandlingsmæssigt potentiale. Det er Lifs anbefaling, at den nye nationale strategi for personlig medicin får et fokus, der favner de nye indsatser og løsninger, der skal til for at realisere det potentiale, som personlig medicin og avancerede terapier (ATMP) skaber for patienter, sundhedsvæsen og samfund. 

Lif har lavet en kortlægning af ATMP-aktører i Danmark. Den viser, at der allerede nu er et solidt fagligt fundament. Men der er brug for, at vi får en national retning for, hvordan vi bedst ibrugtager de nye avancerede terapier. 

Lif har seks bud på, hvad en kommende national strategi for personlig medicin og ATMP bør fokusere på. Det handler om: 

  • Udbygning af kompetencer og kapacitet i sundhedsvæsenet
  • Etablering af organiserede netværk til brug for videndeling
  • Alternative aftalemodeller skal håndtere usikkerhed
  • Rammer og vilkår for samkøring og deling af sundhedsdata skal styrkes.
  • Den kommende sundhedsfond skal blandt andet have fokus på at investere i udvikling og implementering af nye behandlingsformer også på lægemiddelområdet.
  • Rammer for offentlig og privat forskning og samarbejde skal styrkes, og fundamentet for tiltrækning af udenlandske investeringer skal udbygges.

Der var en livlig debat på mødet. Avancerede terapier blev også af de øvrige oplægsholdere og politikerne italesat, som en naturlig del af en kommende national strategi for personlig medicin. 

Et andet emne, der fyldte meget i debatten var sundhedsdata. Morten Freil, direktør i Danske Patienter, fortalte, at patienter gerne vil dele deres data til forskning og udvikling. Men at der er en skepsis blandt patienterne over for at dele data med industrien, men at det er vigtigt, at vi finder en løsning. Stinus Lindgreen, forebyggelses- og sundhedsordfører (RV) understregede, at det er en barriere, som vi skal have overvundet. 

Der var bred enighed om, at adgang til data er et vigtigt tema i en kommende strategi. Også fordi data er en forudsætning for ibrugtagning.