Videre til indhold

Digitalisering skal gøre sundhedsvæsenet robust

Sundhedsvæsenet skal gribe de digitale muligheder for at optimere behandlingen ikke mindst på kronikerområdet. Øget indsigt giver bedre prioritering af kontroller, ambulante behandlinger etc. og dermed også overskud til at tage hånd om alle patienter, der har behov for hjælp.

Når regeringens digitaliseringsstrategi, der blev fremlagt i dag, har sundhed som et særligt fokusområde, er det med god grund. Digitalisering er en oplagt vej til at reducere presset på et sundhedsvæsen, der er knap på ressourcer – både ved at gøre patienten mindre afhængig af hjælp og ved at sikre mere præcis forebyggelse, opsporing, diagnosticering og behandling.

”Hidtil har man i sundhedsvæsenet langt hen ad vejen givet samme tilbud til alle patienter, men de øgede digitale muligheder og gode danske sundhedsdata giver mulighed for en langt mere fokuseret indsats både til forebyggelse, opsporing og behandling, så vi kan sikre, at det er de rigtige patienter, der kommer i sundhedsvæsenet – hverken for mange eller for få, og at de får den behandling, der har størst værdi med mindst mulig indsats. Det kan være med til at sikre et robust sundhedsvæsen”, lyder det fra Henrik Vestergaard, viceadm. direktør i Lægemiddelindustriforeningen, Lif.

Han er dog en lille smule bekymret over, at man kun har en ambition om at implementere ’moden teknologi’.

”Et offentligt sundhedsvæsen skal naturligvis bygge på anerkendte og afprøvede løsninger, men skal vi også fortsat udvikle sundhedsområdet, så er det nødvendigt også at prioritere udviklingen af nye innovative løsninger. ”

Digitalisering er bydende nødvendig, hvis man vil aflaste sundhedssektoren uden at gå på kompromis med kvaliteten af den behandling og forebyggelse, som vi som borgere er vant til at få. Og samtidig er en øget digitalisering og brug af data en grundlæggende forudsætning for, at vi i fremtiden kan bidrage til nye innovative sundhedsløsninger, der gør sundhed bedre og mere tilgængelig.

”Kronikerområdet er et af de områder, hvor opgaverne i disse år er i voldsom vækst, og også antallet af multisyge, altså med flere kroniske sygdomme, stiger. Det skaber et øget behov for sammenhæng på tværs af sundhedsvæsenet. Her er det helt afgørende, at man fortsat bliver bedre til at dele journaldata mellem kommuner, sygehuse og almen praksis. Som patienter, pårørende og borgere har vi en forventning om, at data, der er afgørende for vores behandling, pleje og sikkerhed, er tilgængelig for de sundhedsmedarbejdere, som konkret tager sig af os. Hverken når det gælder patientsikkerhed eller behandling, har vi som borgere forståelse for siloopdelinger, som ikke kan begrundes med fornuft,” siger Henrik Vestergaard.

”Derudover kan sundhedsdata fx bruges til at skære unødige kontroller i ambulatoriet på sygehuset eller hos den praktiserende læge væk, så ressourcerne kan bruges på de patienter, der har behovet. Det sker allerede flere steder, men kan udbredes og optimeres,”

”Eksempelvis har erfaringerne fra COVID-19 vist os, at vi med en målrettet og differentieret indsats kan optimere vaccinationsdækningen. Hvorfor ikke give kommunerne mulighed for løbende at følge den aktuelle vaccinationsdækning af mæslinger, HPV eller andet i deres egen kommune, så man netop kan tilrettelægge lokale og målrettede indsatser, dér hvor der er behov? Desuden findes der foruden de kendte vaccinationsprogrammer til børn og ældre et hav af individuelle vacciner, som kan forebygge sygdom hos udsatte grupper af borgere. Men i dag bruges aktuelle data ikke systematisk til at identificere, hvem det vil kunne være relevant for. Det vil være oplagt, at eksempelvis praktiserende læger får bedre mulighed for at identificere disse målgrupper”, siger Henrik Vestergaard.

Digitaliseringsstrategien lægger også op til at styrke Danmarks engagement på europæisk niveau – og med god grund, lyder det fra Henrik Vestergaard:

”EU-Kommissionen har netop fremlagt forslag til et europæisk sundhedsdataforum (EHDS), som skal være fundament for, at man i fremtiden vil kunne bruge data fra hele Europa som grundlag for forskning og innovation. Vi er så heldige i Danmark at have netop de kompetencer og de erfaringer, der skal til for at blive en nøgleaktør, så vi også på europæisk plan kan blive bedre og klogere på, hvordan patienterne får den bedste behandling.”