Videre til indhold

Der arbejdes på højtryk for diversiteten

Lægemiddelindustrien har længe haft fokus på kønsdiversitet og ligestilling, men der er fortsat meget at tale om, siger koncernchef Ida Sofie Jensen.

I Danmark er mere end halvdelen af medarbejderne i life science-virksomhederne kvinder. Det er næsten dobbelt så mange som i de øvrige danske industrier – her er andelen af kvindelige medarbejdere på 28 procent, viser de seneste tal fra Danmarks Statistik.

Dermed er der også et naturligt fokus på ligestilling i life science virksomhederne, hvor tre ud af fire af Lifs medlemsvirksomheder angiver, at de har implementeret programmer og initiativer, der skal fremme diversitet og inklusion i den danske del af virksomheden.

40 procent har sat mål for andelen af kvinder i ledelsen og størstedelen er allerede godt på vej til at nå dem. I Lifs medlemsvirksomheders danske afdelinger er der således i gennemsnit 54 procent kvinder i ledergruppen, viser en spørgeundersøgelse blandt Lifs medlemsvirksomheder.

”Lifs medlemmer er typisk store globale spillere, der kender og har arbejdet med værdien af diversitet og inklusion i mange år. De har en masse erfaringer at byde ind med ohg dem har vi nu samlet i et inspirationskatalog, som vi håber, at andre kan finde inspiration i,” siger Ida Sofie Jensen.

Find inspirationskataloget her

Også i lægemiddelindustriens brancheorganisation Lif er diversitet og inklusion på dagsordenen. Læs mere om det her