Videre til indhold

Danskerne bruger fortsat mindre antibiotika

Der er godt nyt for bekæmpelsen af antibiotikaresistens. I Danmark udskriver lægerne mindre antibiotika og danskerne bruger mindre til sygdomsbekæmpelse.

Det vækker glæde i lægemiddelindustrien, der anerkender lægernes arbejde for at mindske forbruget.

”Jo mere antibiotika, der bruges, jo større er risikoen for at udvikle resistens. Det tyder på, at lægerne er ved at få vendt skuden godt og grundigt, og er blevet endnu bedre til at sikre, at patienten har brug for antibiotikabehandling, før de udskriver behandling. Det gavner alle. Både nutidens og fremtidens patienter,” siger Mikkel Møller Rasmussen, chefkonsulent i Lif.

De seneste ti år har der været et jævn fald, og faktisk bruges godt en femtedel – 22 procent – færre antibiotika i 2020 end ti år tidligere. Det viser en ny rapport over salget af antibiotika fra DANMAP, som Statens Serum Institut og Danmarks Tekniske Universitet står for.

”Det er en positiv udvikling, som vi håber fortsætter. I øjeblikket florerer der en del RS-virus, som ikke kan behandles med antibiotika. Både RS-virus og influenza spås en sæson med høj smitte, da samfundet er åbnet og folk i mindre grad er immune pga. sidste års nedlukning. Det bliver dog interessant at følge med i – også at se om det betyder flere antibiotikakrævende bakterieinfektioner” siger han.

Fra 2019 til 2020 er er antibiotikaforbruget faldet med syv procent. Det kan delvist tilskrives coronapandemien og de nedlukninger, der var i hhv. foråret 2020 og igen fra december 2020.

”Men det fremgår også, at det ikke er den eneste grund til faldet. Faldet kan både skyldes at restriktionerne førte til mindre spredning af luftvejsinfektioner, men også at der generelt var et ændret kontaktmønster mellem borger og sundhedsvæsenet ved luftvejsinfektioner,” fortæller Mikkel Møller Rasmussen.

Størst fald blandt de yngste

Blandt 0-9 årige var der et fald på over 50 procent fra 2019 til 2020. Dette fald tilskrives i høj grad nedlukningen, lyder det fra SSI.

Forbruget af antibiotika begyndte at stige igen i maj og juni, hvor covid-19 restriktionerne gradvist blev lempet. Dog forblev det månedlige forbrug af antibiotika lavere resten af 2020 sammenlignet med de tilsvarende måneder i 2018 og 2019.