Videre til indhold

Danmarks lægemiddeleksport steget 800 procent på 25 år

Da Lif så dagens lys i 1997, eksporterede Danmark lægemidler for 15 mia.kr., – blot 4,8 procent af den samlede danske vareeksport. I de 25 år, der er gået siden da, er eksporten af danske lægemidler steget 800 procent og er i dag Danmarks største eksportvare.

Fra 15 mia. til 136 mia.kr. Så meget er Danmarks lægemiddeleksport steget i kroner og øre siden 1997, som var året, hvor Medicinfabrikanterne og Medicinimportørerne slog sig sammen og skabte Lif, for at stå stærkere sammen. Lægemidler er i dag Danmarks største eksportvare, og der er få andre danske industrier, som har skabt samme stabile, opadgående vækst – endda henover finans- og coronakriser. Men det er der en god grund til, lyder det fra Lifs koncernchef, Ida Sofie Jensen.

”Det kontinuerlige og massive fokus på forskning og udvikling samt etablering af nye produktionsfaciliteter er en del af forklaringen på, at Danmark sidste år eksporterede lægemidler for 136 mia.kr. – og som dermed udgør 17,3 procent af den samlede danske vareeksport. Dertil kommer, at udligning af sundhed og en stigning i kroniske sygdomme som fx diabetes, allergi, hudlidelser og neurologiske sygdomme i hele verden øger efterspørgslen efter danskproducerede lægemidler,” siger Ida Sofie Jensen, om årsagen til den eksplosive vækst i den danske lægemiddelindustri.

USA gjorde forskellen

Sammensætningen af lægemiddelindustriens eksportmarkeder har dog ændret sig betydeligt de seneste 25 år.

”I 1997 var Tyskland og Japan de største eksportmarkeder for den danske lægemiddelindustri, og de tegnede sig for henholdsvis 11 procent og 10 procent af hele Danmarks eksport af lægemidler. Men der skete virkelig noget, da de danske lægemiddelvirksomheder kom ind på det amerikanske marked. I 1997 var lægemiddeleksporten til USA på 688 mio.kr. i 1997 og udgjorde 4 procent, – nu er den er vokset til 38 mia.kr. og står for 28 procent af lægemiddeleksporten. I dag i er USA sammen med Kina de største eksportmarkeder og står tilsammen for hele 40 procent af Danmarks eksport af lægemidler,” fortæller koncernchefen og tilføjer:

”Og så har vi selvfølgelig haft politisk opbakning og gode rammevilkår, som har skabt grobund for, at den danske lægemiddelindustri har kunnet udvikle sig til det, den er i dag.”

Mere eksport = flere arbejdspladser

Ser man nærmere på beskæftigelsen i den danske lægemiddelindustri i samme periode, er også denne vokset betydeligt.

”Lægemiddelindustrien er den eneste af de danske industrier, der har formået at øge antallet af beskæftigede siden 1997. I alle øvrige industribrancher er beskæftigelsen faldet med 140.338 personer, mens lægemiddelindustrien næsten har fordoblet antallet af medarbejdere fra 12.600 til over 24.500 i 2020. Det hænger blandt andet sammen med den store vækst i eksporten, der er forudsætning for, at lægemiddelindustrien kan udvide såvel forsknings- og udviklingsaktiviteter som produktion. Det er samtidig en efterspørgsel, der er mere robust over for bevægelser i de økonomiske konjunktioner set i forhold til andre industrier”, lyder forklaringen fra Ida Sofie Jensen.

Brug for alle faggrupper

Hun peger på, at det primært er medarbejdere med en lang videregående uddannelse, som industrien har tiltrukket, og siden 2008 er antallet af beskæftigede med en lang videregående uddannelse eller forskeruddannelse steget med 6.147 personer. Beskæftigelsen er dog vokset på tværs af uddannelsesgrupper, og lægemiddelindustrien har øget antallet af beskæftigede både med en faglært uddannelse og en kort videregående uddannelse. Det vidner om en industri, der har brug for en bred vifte af kompetencer og personer.

”Ser vi tilbage på de seneste 25 år, har lægemiddelindustrien i Danmark bidraget massivt til vores samfund ved at skabe arbejdspladser, højere vækst og skatteindtægter fra både virksomheder og medarbejdere – og mere sundhed for patienter. Vi har opnået meget de sidste 25 år, men der er potentiale til mere. Fremskrivninger viser, at vi – med de rigtige, konkurrencedygtige rammebetingelser – kan skabe 30.000 nye jobs og fordoble vores eksport i 2030. Vi er klar til næste etape og til fortsat at bidrage til den danske velstand og velfærd. Også om 25 år.”

Magasinet med. har kigget tilbage på de sidste 25 års produktion, sundhedspolitik, regulering og ikke mindst forskning.