Videre til indhold

Danmarks lægemiddeleksport holder et højt niveau

Torsdag morgen offentliggjorde Danmarks Statistik eksporttal for 2023. Lægemidler er fortsat blandt de største danske eksportvarer. 

Danmark eksporterede lægemidler for 159,5 mia. kr. i 2023. Lægemiddeleksporten er vokset med lidt under to mia. kr. sammenlignet med 2022 og holder derfor et højt niveau. I 2022 var tallet 157,7 mia. kr. 

“Eksport af lægemidler baserer sig på life science-investeringer over en årrække, og netop for at kunne tiltrække langsigtede investeringer i blandt andet avanceret og grøn produktion er det vigtigt fortsat at have fokus på at skabe gode internationale konkurrencedygtige rammevilkår” siger koncernchef i Lif Ida Sofie Jensen.  

 “Vi skal sætte barren og ambitionsniveauet højt i den kommende life science-strategi, fordi der er hård konkurrence med andre lande om at tiltrække investeringer, kompetencer og udvikling,” fortsætter hun.  

Lægemidler er blandt Danmarks største eksportvarer. I 2023 udgjorde lægemidler 17 procent af den samlede danske vareeksport til udlandet. 

“Det stabile høje niveau i den danske eksport skyldes, at vi er rigtig stærke inden for nogle specialiserede områder. Lægemiddelindustrien har gennem mange år udviklet innovative og værdifulde lægemidler, der bidrager med sundere liv til patienter verden over. Det bygger på, at vi i Danmark har stærke forskningsmiljøer i både det offentlige og private, klinisk forskning i verdensklasse, og at vi er gode til at samarbejde på tværs af sektor,” siger hun og tilføjer: 

“Det er vigtigt, at vi fortsat arbejder på at skabe gode rammevilkår og understøtter mulighederne for at tiltrække og fastholde kvalificeret international arbejdskraft, herunder forskningstalenter. Kan vi lykkes med det, tegner det godt for, at lægemiddeleksporten kan blive ved med at holde hånden under den danske økonomi nu og i fremtiden til stor gavn for patienter i hele verden.” 

I løbet af de seneste 10 år er værdien af dansk eksport af lægemidler mere end fordoblet. I 2013 var lægemiddeleksporten 71 mia. kr., mens den var mere end fordoblet til knap 160 mia. kr. sidste år.