Videre til indhold

Danmark skal prioritere en næste generation af life science-strategi efter 2023

Life science-strategien udløber ved udgangen af 2023 og der er allerede nu behov for både politisk og økonomisk at prioritere udvikling og implementering af næste generation af strategien i den kommende valgperiode. En langsigtet strategisk indsats skal bringe dansk life science op til next level – Lif har ti forslag til hvordan.

I 2021 indgik et bredt politisk flertal en aftale om strategi for life science gældende for perioden 2021-2023. Med ambitionen om at sikre gode rammevilkår for hele life science-branchen skaber strategien et stærkt grundlag for, at Danmark kan udbygge sin internationale position som stedet, hvor life science vækster, gerne vil være og udvikle sig.

Strategien har fokus på at sikre fremtidige investeringer i forskning, innovation, uddannelse og sundhed og sætter fokus på at styrke vilkår for klinisk forskning, sundhedsdata, samarbejdsvilkår og et sundhedsvæsen, der med patientbehandling i verdensklasse kan stå som et udstillingsvindue for Danmark.

Life science-strategien udløber ved udgangen af 2023 – og der er derfor allerede nu behov for både politisk og økonomisk at prioritere udvikling og implementering af næste generation af life science-strategien i den kommende valgperiode. En fortsat langsigtet strategisk indsats skal bringe life science op til next level.

For uanset Danmarks succes på life science-området skal vi altid være helt bevidste om, at life science er global og konkurrencen om at tiltrække investeringer i forskning, innovation og produktion er benhård. Hvis Danmark fortsat skal udbygge vores stærke globale position inden for life science, skal rammevilkårene hele tiden kunne matche vilkårene i USA, Asien og resten af Europa. Faktisk skal de helst være bedre.

Sådan får Danmark life science-rammevilkår i verdensklasse

1.

Danmark skal prioritere en næste generation af life science-strategi efter 2023

2.

Der skal etableres en ny national sundhedsinnovationsfond

3.

En ny og ambitiøs national plan/strategi for personlig medicin og avancerede terapier

4.

Dynamiske effekter skal indtænkes i beslutninger om større sundhedsindsatser i sundhedsvæsenet

5.

Der skal etableres en national sundhedsdatainfrastruktur

6.

Opprioriter forskning inden for life science og gør forskningsfradrag permanent

7.

Skab internationalt konkurrencedygtige rammer for klinisk forskning

8.

Prioriteret indsats for at imødekomme stigende behov for kompetencer

9.

Udbyg Danmark som life science-produktionsland

10.

Realiser klimamål via life science