Videre til indhold

Danmark skal have en national kronikerplan

Prioriteringen af patienter med kronisk sygdom bør skærpes, for kroniske sygdomme er en belastning særligt for patienten, men også for pårørende og for samfundet som helhed. Jo før der sættes ind jo bedre, og jo større værdi opnår man.

I dag lever 1,2 mio. danskere med kronisk sygdom. Tallet er steget markant i de sidste 20 år. Fra 2009 til 2017 steg antallet af kronikere med KOL, leddegigt, diabetes, astma og osteoporose samlet med 31 procent.

Hvis vi fortsætter som hidtil, ser vi ind i en virkelighed, hvor flere borgere skal leve med de begrænsninger, smerter og manglende muligheder for at udfolde deres liv, som de ønsker, og som ofte er konsekvenserne af kronisk sygdom. En virkelighed, hvor omfanget af kronisk sygdom vil skabe et kapacitetspres på sundhedsvæsenet, der truer med at erodere den lette og lige adgang til sundhedsydelser. En virkelighed, hvor stigende levealder ikke nødvendigvis vil resultere i stigende arbejdsudbud, i det omfang det er forudsat for at opretholde en bæredygtig dansk velfærdsmodel.

Det danske sundhedsvæsen bygger på et unikt grundlag om fri og lige adgang til behandling for alle, og mennesker med kronisk sygdom og mennesker i risiko for at udvikle kronisk sygdom skal kunne forvente at møde et sundhedsvæsen, hvor en kronisk sygdom – somatisk eller psykisk – tages lige så alvorlig som en livstruende sygdom som fx kræft.

Patienter med kronisk sygdom skal opleve ét samlet sundhedsvæsen, der samarbejder om den hele patient, og hvor patienten oplever et ensartet og højt kvalitetsniveau, uanset hvor i landet man bor.

Danmark skal have en national kronikerplan

1.

Forebyggelse skal hindre, at kronisk sygdom opstår

2.

Systematisk opsporing skal sikre, at kronisk sygdom diagnosticeres tidligt

3.

Adgang til behandling af høj kvalitet i hele landet

4.

Patienten skal møde ét sammenhængende sundhedsvæsen

5.

Nationale, bindende kvalitetsstandarder skal løfte kvaliteten og sikre et ensartet højt niveau i det nære sundhedsvæsen

6.

Data skal binde kronikerindsatsen sammen

7.

Teknologi skal sikre individuelle, fleksible og inddragende behandlingsforløb

8.

Forskning skal sikre fortsat udvikling og kvalitet i kronikerbehandlingen

9.

Lægemiddelbehandling skal være for alle med et klinisk behov

10.

Større lighed i sundhed skal sikre mennesker med kronisk sygdom en udvikling i levealder, der svarer til den øvrige befolkning.

En kronikerbehandling i verdensklasse

Download policy paper