Videre til indhold

Danmark i europæisk forsknings- og innovationspolitik

Tid & sted

Fredag den 19. april kl. 8.30-12.30


Folketinget
Christiansborg Slot 1
1218 København K

Tilmeld dig på DIs hjemmeside

Tilmeldingsfrist den 16. april kl.10.00

Program

Læs programmet her.

Fredag den 19. april 2024 sætter 11 centrale organisationer i fællesskab fokus på Danmarks muligheder og udfordringer  for at deltage i EU’s forsknings- og innovationsprogrammer.

Danmark er en lille nation, som i høj grad lever af at skabe vækst og arbejdspladser ud fra løsninger baseret på forskning og innovation. Derfor må vi gøre alt for at være en del af de bedste forsknings- og udviklingsmiljøer i Europa. Vi har en klar dansk interesse i at hente så stort et økonomisk bidrag som overhovedet muligt fra EU’s forsknings- og innovationsprogrammer.

Kom med til en forsknings- og innovationspolitisk debat med et EU-parlamentsvalg lige om hjørnet og med et dansk EU-formandskab og et nyt 7-årigt rammeprogram for forskningen i kikkerten..

Vi sætter bl.a. fokus på de følgende spørgsmål:

  • Hvad betyder EU for dansk forskning og innovation?
  • Hvad er Danmarks ambitioner for EU’s fremtidige forsknings- og innovationspolitik?
  • Hvad er udfordringerne ved Danmarks deltagelse i EU’s forsknings- og innovationsprogrammer?
  • Hvordan øger vi dansk deltagelse i EU’s programmer?

Arrangører: Akademikerne, ATV, DI, Dansk Metal, DM, Green Power Denmark, IDA, GTS, Lif, Danske Rederier, Danske Universiteter og Dansk Erhverv.