Videre til indhold

Beskæftigelsen stiger for alle uddannelser

Lægemiddelindustrien ansætter flere og flere. Det har industrien gjort gennem en længere periode. Det er afgørende, at der uddannes nok og i rette niveau til life science-industrien, som er i vækst.

Derfor er også vigtigt at sikre, at den aftale om udflytning af uddannelser ikke bliver en hæmsko ift. at rekruttere kompetente medarbejdere fra uddannelsesinstitutionerne.

Lægemiddelindustrien er vokset fra 22.984 beskæftigede i 2008 til 32.959 i 2019, hvilket svarer til en stigning på knap 10.000 flere medarbejdere. Det viser en ny analyse, som Lif har lavet.

Størstedelen af disse job er centreret omkring København.


”Lægemiddelindustrien har som den eneste industri formålet at øge beskæftigelsen for alle med en kompetencegivende uddannelse. Der er brug for mange nye hænder og hoveder i medicinalindustrien. Der er ikke tale om et enten-eller, men et både-og,” siger forsknings- og innovationspolitisk chef Anders Hoff.

I perioden fra 2008 til 2019 er antallet af faglærte steget med 24 procent, kort og mellemlang med hhv. 19 og 50 procent, mens de længere uddannelser og forskeruddannelser er over fordoblet i perioden.

”I forlængelse af regeringens life science-strategi er det blevet fremskrevet, at der er behov for op imod 30.000 nye medarbejdere i life science-industrien, så der er potentiale til mere. Der bliver også brug for dygtige medarbejdere i fremtiden, og allerede nu hører vi om mangel på arbejdskraft blandt vores medlemmer. Vi har ganske enkelt brug for at uddanne flere med relevante kompetencer. Grundlæggende er det dog stadig et problem, at der lægges et loft over optaget i de store uddannelsesbyer, for vi har brug mere uddannelse på alle niveauer – ikke mindre,” siger Anders Hoff.