Videre til indhold

Anvendelse

Videreudvikling og overvågning

Når udviklingsprocessen omkring et lægemiddel skal beskrives, taler man ofte om en begyndelse og en slutning, men i langt de fleste tilfælde er der ikke et klart start- og sluttidspunkt. Når et lægemiddel er godkendt og sendt på markedet, foregår der stadig mange undersøgelser. Både lægemiddelvirksomhederne og Lægemiddelstyrelsen indsamler løbende data om eventuelle langsigtede effekter og bivirkninger af lægemidlerne som fx læger og patienter indberetter.

Dataene bruges til at forbedre det pågældende lægemiddel eller justere anvendelsen af lægemidlet, så der opnås en endnu bedre effekt og færre bivirkninger.

Nogle gange viser det sig også, at lægemidlet har en virkning på andre sygdomsområder end det, der oprindeligt indgik i forskningsprojektet. Det skal naturligvis undersøges nærmere, så en eventuel ny behandling kan blive en realitet. Ofte fører den indsamlede viden samt ny generel viden derfor til nye undersøgelser, som munder ud i et nyt forskningsforløb og til sidst et nyt og bedre lægemiddel eller en ny brug af et eksisterende lægemiddel.

Det er det, man kan kalder inkrementel udvikling, som man kender fra mange andre ting, vi omgiver os med i dagligdagen, der hele tiden udvikles og forbedres. Eksempelvis mobiltelefoner, computere eller biler.

Endnu et klinisk forsøg

Fase 4: Selvom et lægemiddel er blevet godkendt og taget i anvendelse, kan der stadig være behov for at foretage forsøg, hvis man for eksempel vil undersøge langtidseffekter af lægemidlet, om lægemidlet kan anvendes på andre patientgrupper, end det er godkendt til og nærmere undersøgelser af eventuelle bivirkninger.

Læs mere

Om bivirkninger, hvad det er og hvordan virksomheder, sundhedsvæsenet og myndigheder overvåger og følger bivirkninger tæt.