Videre til indhold

Antallet af private kliniske forsøg i Danmark står stille

Trods flere års offentlig-privat indsats for at tiltrække flere kliniske forsøg til Danmark, er der ikke en positiv udvikling at spore. Det viser Lif og DANSK BIOTEKs undersøgelse af de kliniske forskningsaktiviteter i 2019.

Antallet af igangværende kliniske forsøg er faldet med ét forsøg fra 325 i 2018 til 324 i 2019 og selvom det måske ikke i sig selv virker alarmerende, så er Jakob Bjerg Larsen, politisk chef for produktion og klinisk forskning i Lif, alligevel bekymret. Han mener, at det viser, at den store indsats man har gjort for at tiltrække kliniske forsøg til landet endnu ikke har båret tilstrækkelig frugt. Potentialet er langt større.

Download rapport

Lif og DANSK BIOTEKs undersøgelse af de kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2019

”Det bekymrer os især, fordi vi kan se at andre lande – eksempelvis Belgien – stormer frem, mens vi står i en slags dødvande. Der er formentlig ikke en enkeltstående årsag til, at resultaterne ikke viser sig i Danmark, men aktuelt er lange sagsbehandlingstider og høje ugennemsigtige omkostninger væsentlige faktorer. Derudover får vi en del tilbagevendende meldinger om, at der er travlt på afdelingerne og at der ikke er de nødvendige incitamenter for de enkelte afdelinger til at engagere sig i de kliniske forsøg, fordi det er en opgave oven i alle de andre. Det bør man kunne gøre noget ved – den kliniske forskning er vigtig, ikke mindst i lyset af corona,” lyder det fra Jakob Bjerg Larsen.

Lif har tre helt konkrete forslag til områder, hvor man kan sætte ind for at gøre det mere attraktivt at placere kliniske forsøg i Danmark, og samtidig gøre det mere attraktivt for hospitalerne at prioritere klinisk forskning,

”De ansatte i sundhedsvæsenet skal have overskud til at tage opgaven og opleve, at det ikke bare gavner patienter og sundhedsvæsen men også selve afdelingen. I disse COVID-19-tider er det ikke så mærkeligt at afdelingerne har fokus på den nærværende opgave, men på den længere bane, skal der være incitamenter for medarbejderne til at prioritere de kliniske forsøg,” siger Jakob Bjerg Larsen, og forsætter: ” Man kan fx se til Norge, hvor de arbejder på at introducere en incitamentsmodel, hvor de enkelte sygehuse og afdelinger bl.a. tildeles forskningsmidler, alt efter hvor meget de arbejder med kliniske forsøg – både egne og i samarbejde med virksomheder”.

”Det videnskabsetiske komitésystem arbejder for langsomt – det er særligt et stort problem i Region Hovedstaden. Sagsbehandlingstiden er i øjeblikket på 4-5 måneder, selv om reglerne på området foreskriver en grænse på 60 dage. Det bør der strammes op på, og det kan kun gå for langsomt – her taber vi lige nu meget momentum,” siger Jakob Bjerg Larsen.

”Sidst men ikke mindst, så betyder prisen også noget, især når der er hård international konkurrence om forsøgene. Vi er nødt til at se på, om prisniveauet, inklusiv overheadbetalinger der går til sygehusene, er konkurrencedygtige. Det er i særlig grad en udfordring, når prisfastsættelsen ikke er transparent og forekommer meget uensartet på landets forskellige hospitaler. En god start vil være at skabe større ensartethed og gennemsigtighed,” slutter han.”