Videre til indhold

Anbefalinger til øget apotekskonkurrence rammer skævt

Nye anbefalinger fra Konkurrencerådet skal styrke konkurrencen i apotekersektoren men udfordrer i stedet den uvildige rådgivning og patienternes lige adgang til lægemidler, lyder det fra Lif.

Konkurrencerådet har netop offentliggjort sine anbefalinger til at styrke konkurrencen i apotekersektoren. Der er samlet 6 anbefalinger opdelt i to kategorier – en kategori, der skal give lavere priser på lægemidler og en kategori, der skal styrke konkurrencen gennem strukturelle indgreb:

Anbefalinger til at sikre lavere priser på lægemidler til medicinbrugerne

• Der indføres generisk ordination for receptpligtige lægemidler, så lægen udelukkende skal vælge indholdsstof, lægemiddelform og varighed af behandling, medmindre der er lægefaglige grunde til at vælge et bestemt lægemiddel.

• Der indføres maksimale udsalgspriser på de lægemidler, der har vundet 14-dagesauktionerne, som apotekerne sælger til forbrugerne, i stedet for faste udsalgspriser.

Anbefalinger til at styrke konkurrencen gennem strukturelle indgreb i sektoren

• Kravet om en uddannelsesmæssig baggrund som farmaceut for at kunne få en bevilling til at drive apotek afskaffes, så andre end farmaceuter kan eje et apotek.

• Etableringsretten udvides for personer, der har en apotekerbevilling, så ejerne selv kan bestemme antallet af apoteker, placering m.v.

• Ved bestemmelse om at oprette, nedlægge og flytte apoteker afskaffes hensynet om, at omkringliggende apoteker bør få mulighed for at opnå et rimelig tilfredsstillende driftsøkonomisk resultat.

• Udligningsordningen afskaffes og erstattes med en model, hvor kun lukningstruede apoteker, der samtidig dækker et særligt forsyningsmæssigt behov, understøttes.

”Anbefalingerne fra Konkurrencerådet ligger meget tæt op af de anbefalinger, vi så præsenteret fra Konkurrencerådet for ti år siden i forbindelse med apotekermoderniseringen. Konkurrencerådet vil med deres strukturelle anbefalinger flytte apotekssektoren ind i detailhandlen og vægter dermed hensynet til konkurrencen højere end hensynet til både uvildighed og god kvalitet i rådgivningen. Det er problematisk. Apotekssektoren ligger i sundhedsvæsenets periferi – ikke i et normalt konkurrenceudsat marked,” understreger chefkonsulent Pernille Langgaard-Lauridsen i Lif og fortsætter:

”Uafhængighed mellem lægemiddelproducent, grossist og apoteker er vigtig, og derfor bør ejerskabet af apotekerne bør være personligt og forbeholdt personer med en farmaceutisk uddannelse, så fagligheden af rådgivningen er i top. Kun på den måde kan man opretholde tilliden til uvildighed i rådgivningen. Lif er normalt fortalere for både mere konkurrence og mere innovation – men når det kommer til apotekssektoren er det nødvendigt at fokusere på at bevare et robust system, der er gennemsyret af tillid og uvildighed – for borgernes og patienternes skyld.”

Også når det handler om anbefalingerne omkring priskonkurrence er Pernille Langgaard-Lauridsen særdeles skeptisk omkring konsekvenserne for patienternes lige adgang til lægemidler:

”Der bør fortsat være let og lige adgang til lægemidler i hele landet til ens priser på lægemidler, så vi sikrer lighed i sundhed. Maksimalpriser har i bedste fald ikke nogen effekt – i værste fald vil maksimalpriser øge uligheden i sundhed. Og det er et skridt i den helt forkerte retning, lyder det fra chefkonsulenten.

Helt galt går det i forslaget om generisk ordination, der som udgangspunkt er helt unødvendigt, fordi substitutionen, der i dag varetages af apotekerne, er meget effektiv. Men endnu værre er det, at forslaget vil sætte patientsikkerheden og tilliden til hele systemet under pres, forklarer Pernille Langgaard-Lauridsen:

”Mange patienter kender i dag navnet på det originale lægemiddel, mens det generiske navn enten er dem ukendt eller er svært at huske, læse og forbinde med det, den enkelte er vant til at tage. De svært læselige generiske navne vil for mange patienter skabe usikkerhed både i dialogen med sundhedspersoner, og når man eksempelvis skal genbestille sin medicin, og det kun er det generiske navn, der er synligt. Konkurrencerådet spiller derfor med anbefalingerne hasard med et apotekssystem, der i dag fungerer ganske glimrende, og hvor tilliden til systemet er højt og hensynet til patienternes sikkerhed i top”, advarer hun.