Videre til indhold

Alle hepatitis C patienter skal nu behandles

Ny tilgang til prisforhandlinger har gjort en afgørende forskel. Det bør man dyrke noget mere, lyder det fra Lif.

Medicinrådet har nu truffet afgørelse om, at alle patienter med kronisk hepatitis C skal tilbydes behandling. Det er en behandling med få bivirkninger og meget stor effekt – og en behandling, som patienterne har efterlyst i flere år:

“Hepatitis C er en smitsom sygdom og beslutningen betyder, at vi nu har en reel chance for helt at udrydde sygdommen i stedet for blot at behandle de, der har det allerværst”, siger Lifs koncernchef Ida Sofie Jensen om afgørelsen i Medicinrådet.

“Man er nået hertil, fordi der har været vilje til at gøre en indsats på dette område og fordi der er blevet forhandlet både priser og mængder. Ved at lægge op til behandling af hele målgruppen har man kunnet få en mere attraktiv pris. Det er en tilgang til forhandlingerne om prisen på medicinske behandlinger, som man vil kunne dyrke meget mere, så mange flere patienter kan tilbydes behandling til en attraktiv pris,” forklarer Ida Sofie Jensen. Hun ser meget gerne, at Medicinrådet og Amgros i langt højere grad udnytter de muligheder, der er for at forhandle såkaldte price-volume aftaler:

“Med beslutningen i går, håber jeg, at det vil blive en vej, som Medicinrådet og Amgros i langt højere grad vil afsøge. Og tager man skridtet videre og inddrager nye innovative prisaftaler, så vil vi kunne udvide rammerne for, hvor mange patienter, der kan få glæde af nye behandlinger,” siger hun.

Læs mere om Medicinrådets afgørelse her