Videre til indhold

Hvad er en bivirkning?

Bivirkninger kan forekomme ved alle lægemidler, men det er dog langt fra alle medicinbrugere, der får bivirkninger. Den samme medicin kan give bivirkninger hos nogle og ikke hos andre.

Nogle af de gener, du mærker, når du tager medicin, kan være bivirkninger, men det kan også være en del af sygdommen. Bivirkninger er helt grundlæggende uønskede virkninger ved medicin, som fx kvalme, hovedpine eller udslæt.

Bivirkninger kan være alvorlige eller ikke-alvorlige. En alvorlig bivirkning er en bivirkning, der kræver indlæggelse på hospital, forlænger indlæggelse, bringer patienten i en livstruende tilstand eller forårsager død.

En bivirkning kaldes også alvorlig, hvis den medfører længerevarende eller varig uarbejdsdygtighed, invaliditet eller medfødte misdannelser.

En bivirkning er

Meget almindelig, hvis flere end 10% får bivirkningen.

Almindelig, hvis mellem 1% og 10% får den.

Ikke almindelig, hvis mellem 0,1% og 1% får bivirkningen.

Sjælden, hvis mellem 0,01% og 0,1% får bivirkningen.

Meget sjælden, hvis mindre end 0,01% får bivirkningen.