Videre til indhold

Aftale om uddannelser i hele landet

Det uddannelsespolitiske mål bør være, at flere får mere og bedre uddannelse i hele landet, lyder det fra Lif i en kommentar til den netop indgåede aftale om uddannelsesmuligheder i hele Danmark. 

”Grundlæggende ønsker vi i Lif investeringer i uddannelse. Det uddannelsespolitiske mål bør være, at flere får mere og bedre uddannelse i hele landet. Vi har i life science-branchen brug for mange dygtige mennesker nu og i fremtiden. En udflytning risikerer at svække de nuværende uddannelsesmiljøer, så uanset om det skaber gode uddannelser i fremtiden, så er der en enorm usikkerhed nu og her. Men det er positivt, at der nu tales om en målsætning frem for et krav om reduktion af uddannelsespladser i de store byer. Det giver mulighed for dialog og inddragelse af alle relevante parter i forhold til at finde holdbare løsninger,” siger Anders Hoff, forskningspolitisk chef i Lif, i en kommentar til den uddannelsespolitiske aftale, der netop er indgået mellem alle Folketingets partier med undtagelse af Radikale Venstre.

Aftaleparterne er nået til enighed om behovet for en samlet såkaldt 2030-sektorplan for hver hovedsektor (universiteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler, maritime institutioner og kunstneriske institutioner), der beskriver, hvordan en målsætning om udflytning eller nedskalering af op til 10 procent af optaget i de største byer kan realiseres frem mod 2030.

Uddannelses- og forskningsministeren skal nu facilitere processen blandt de videregående uddannelser, hvor der blandt andet tages hensyn til erhvervslivets behov, fortsat udbud af uddannelser med særlig høj efterspørgsel og beskæftigelse, og at der fortsat sikres stærke forskningsmiljøer, forskning i verdensklasse og stærk tværfaglighed.

”Grundlæggende skal vi have alle på dæk. Vi har brug for at flere få en kompetencegivende uddannelse på alle niveauer. Jeg er bekymret for, at den nye aftale lægger et tilfældigt loft over, hvor mange der kan få lov til tage en uddannelse i de større byer – uanset om der er stor efterspørgsel på kandidater,” siger Anders Hoff, og fortsætter:

”Selvom der er afsat lidt flere penge til at lave uddannelser uden for de store byer, så er jeg bekymret for, om økonomien hænger sammen. Det er dyrt at lave uddannelse – ikke mindst inden for de naturfags, sundheds- og tekniske områder, hvor der er omkostninger til laboratorier mv.”. I efteråret 2021 skal de omfattede uddannelsesinstitutioner udarbejde et oplæg til, hvordan man kan udflytte eller nedskalere optaget i de fire største byer på 5-10 procent, for universiteter med hovedcampus uden for de største byer dog kun 3-5 procent. Der er lagt op til nye typer uddannelsesudbud i samarbejde med erhvervsliv og offentlige myndigheder, ligesom oplægget kan indeholde samarbejder og tværgående udbud mellem institutioner. Partierne bag aftalen lægger dog vægt på, at der skal være tale om reel ny uddannelsesaktivitet uden for de største byer.