Videre til indhold

Afgørende vigtigt med en visionær iværksætterstrategi 

Et stærkt iværksættermiljø er en forudsætning for et innovativt erhvervsliv. Det er derfor positivt, at regeringen har valgt at afsætte mere en 3 milliarder kroner til bedre vilkår for iværksættere, lyder det fra Lif. 

“Der er brug for gode forhold for iværksættere i Danmark. Det er en vigtig brik, hvis vi vil gøre os forhåbninger om at bevare og udbygge vores globale position, ikke mindst inden for life science og biotek,” siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen, Lif. 

Derfor glæder hun sig over, at regeringen netop har offentliggjort, at den vil bruge 2,1 milliard kroner i 2024-2026 og 1,1 milliard årligt fra 2027 på bedre vilkår for iværksættere, herunder mindre bureaukrati, skattelempelser og bedre mulighed for tiltrækning af talent samt ved at fjerne den udskældte fantomskat. 

“Med strategien tages der hul på at styrke vilkårene for at investere i lovende nye ideer og gennembrud. Det er helt centralt for det danske biotekøkosystem og styrker Danmarks muligheder i den globale konkurrence om tiltrækning af kapital og investeringer,” siger hun og fortsætter: 

“Det er i den forbindelse positivt, at strategien også lægger op til at målrette indsatser over for de danske styrkepositioner, som eksempelvis life science.” 

Verdensførende innovationsdistrikt 

“Med ambitionen om at etablere et verdensførende innovationsdistrikt for life science og kvanteteknologi sættes der en klar retning for Danmark som et af verdens førende life science-klynger. Den unikke danske fondsmodel på life science-området viser endnu engang sin værdi for de flotte ambitioner om at skabe et nyt innovationsdistrikt. Det er vigtigt, at denne satsning nu forankres politisk og strategisk,” siger Ida Sofie Jensen, og fortsætter:  

“Jeg er også glad for, at der med strategien lægges op til at gøre det lidt lettere at tiltrække internationale nøglemedarbejdere. Forudsætningen for, at vi kan fastholde vores globale position, er, at vi kan tiltrække talent til Danmark.” 

Også i forhold til forskning og samarbejdet mellem virksomheder og universiteter er der grund til at glæde sig over regeringens udspil: 

“Med strategien lægges der op til at styrke incitamenter for forskere til at samarbejde med erhvervslivet via incitamenter, som i højere grad belønner lige som bedre rammer for videns- og teknologioverførsel fra universitet til virksomhed. For en forskningsintensiv branche som life science er det fuldstændigt afgørende.”  

Udspillet fra Regeringen fokuserer på 5 indsatsområdet og rummer 41 initiativer

1. Styrket adgang til kapital
2. Færre byrder og mindre bøvl
3. Flere talenter skal frem
4. Flere videnbaserede iværksættervirksomheder
5. Flere iværksættere i hele Danmark

Iværksætterstrategi

Se den i fuld udgave her hos Erhvervsministeriet