Log på

 Indholdsredigering ‭[16]‬

PRISLOFTAFTALER


Lif indgår prisloftaftaler på sygehusområdet og for primærsektoren med Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner.

 Indholdsredigering ‭[17]‬

SAMARBEJDET MED REGIONERNE


Aftale skaber klarhed om samarbejdet mellem lægemiddelvirksomheder og hospitalerne om efteruddannelse af læger.

Magasinet med. 12


 Magasinet med. 10

 Indholdsredigering ‭[9]‬

          Policy Paper