Log på
Magasinet med.
Lif på Twitter

 Indholdsredigering ‭[18]‬

PRISLOFTAFTALER
Lif indgår prisloftaftaler på sygehusområdet og for primærsektoren med Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner.

 Indholdsredigering ‭[19]‬

SAMARBEJDET MED REGIONERNE
Aftale skaber klarhed om samarbejdet mellem lægemiddelvirksomheder og hospitalerne i Region Syddanmark og Region Hovedstaden om efteruddannelse af læger.