Log på
Lægemiddelindustrien i Danmark

 Indholdsredigering ‭[15]‬

PRISLOFTAFTALER


Lif indgår prisloftaftaler på sygehusområdet og for primærsektoren med Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner.

 Indholdsredigering ‭[16]‬

SAMARBEJDET MED REGIONERNE


Aftale skaber klarhed om samarbejdet mellem lægemiddelvirksomheder og hospitalerne om efteruddannelse af læger.

 Indholdsredigering ‭[18]‬

Magasinet med. 13:
Medicin uden skade

 Indholdsredigering ‭[9]‬

Magasinet med. 12:
Life science