Log på
Magasinet med.
Lif på Twitter

 Indholdsredigering ‭[17]‬

PRISLOFTAFTALER

 

Lif indgår prisloftaftaler på sygehusområdet og for primærsektoren med Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner.

 Indholdsredigering ‭[18]‬

SAMARBEJDET MED REGIONERNE

Aftale skaber klarhed om samarbejdet mellem lægemiddelvirksomheder og hospitalerne i Region Syddanmark og Region Hovedstaden om efteruddannelse af læger.