Log på

Indholdsredigering ‭[16]‬

PRISLOFTAFTALER


Lif indgår prisloftaftaler på sygehusområdet og for primærsektoren med Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner.

Indholdsredigering ‭[17]‬

SAMARBEJDET MED REGIONERNE


Aftale skaber klarhed om samarbejdet mellem lægemiddelvirksomheder og hospitalerne om efteruddannelse af læger.