Log på

PRISLOFTAFTALER


Lif har indgået prisloftaftaler på sygehusområdet og for primærsektoren. Læs mere om prisloftaftalerne her.

Sygehussektoren
Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen har 20. marts 2019 indgået aftale om prisreduktion og prisloft over priserne for sygehusforbeholdte lægemidler i Danmark i perioden 1. april 2019 – 31. marts 2023.

Aftale mellem Lif, Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner om prisreduktioner og loft over priserne for sygehusforbeholdte lægemidler i perioden 1. april 2019 - 31. marts 2023 | English version​

Vejledning til pri​sloftaftale​


Indberetningsskema til Sundhedsdatastyrelsen

 
Primærsektor
Lægemiddelindustriforeningen, Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner har den 20. marts 2019 indgået en aftale om loft over priserne på tilskudsberettiget medicin solgt på apotekerne i perioden 1.april 2019 til 31. marts 2022.

Aftale mellem Lif, Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet om loft over lægemiddelpriserne i perioden 1. april 2019 - 31. marts 2022 | ​​​​​English version

Vejledning til prisloftaftale for primærsektoren​


ARKIV
Se de tidligere prisloftaftaler
Kontakt

Søren Beicker Sørensen
Tlf +45 3915 0913

Fagchef - Patient access, medicintilskud og priser.

sbs@lif.dk