Log på

Prisloftaftaler/arkiv


Find alle prisloftsaftalerne på primær- og sekundærområdet her.


Kontakt

Søren Beicker Sørensen
Tlf +45 3915 0913

Fagchef - Patient access, medicintilskud og priser.

sbs@lif.dk