Log på

OM LIF


Lifs formål er at fremme lægemiddelindustriens interesser såvel i Danmark som internationalt. Hovedområderne er forskning og udvikling, produktion, afsætning samt retlig beskyttelse af virksomhedernes præparater.

Lif varetager også lægemiddelindustriens generelle erhvervsmæssige, politiske og samfundsmæssige interesser, ligesom foreningen driver en omfattende informationsvirksomhed over for medlemmerne.
​​
Det er vores vision
at patienter har hurtig og lige adgang til den bedste forebyggelse og behandling med lægemidler, samt at lægemiddelbranchen anses for at være en ansvarlig branche, der leverer et værdifuldt bidrag til patienter og det danske samfund.

Det er vores mission

at sikre lægemiddelindustrien de bedst mulige rammevilkår for at kunne levere innovative løsninger til patienterne, sundhedsvæsenet og samfund.       

Sådan arbejder Lif
Lif er en troværdig samarbejds- og aftalepartner for myndigheder, organisationer og politikere. Lif forfølger en samarbejdslinje, der betyder, at foreningen i sit politiske arbejde ønsker at bidrage med konstruktive løsningsforslag i relation til de generelle sundheds- og erhvervspolitiske spørgsmål.

Lif deltager i den offentlige debat om alle samfundsforhold af betydning for foreningens medlemmer. Via en pro-aktiv kommunikationsindsats ønsker Lif at øve indflydelse på alle de beslutninger, der har betydning for lægemiddelindustriens interesser.

Lif vil med udgangspunkt i egne analyser og initiativer søge at imødekomme de aktuelle problemer, der er på sundhedsområdet.


Lifs medlemmer

Lif repræsenterer 35 forskningsbaserede lægemiddelvirksomheder - både danske og udenlandske.
Lifs bestyrelse

Lifs bestyrelse leder foreningen, og består af i alt otte medlemmer.
Lifs vedtægter

Læs Lægemiddelindustriforeningens (Lif) vedtægter her
Privatlivspolitik

 

Lifs medlemmer og eksterme kontakter

Find personer

 

Find medarbejdere i Lif

Samarbejdspartnere
Lif har tæt kontakt til danske og internationale organisationer samt søsterorganisationer rundt om i verden - specielt de nordiske foreninger.
Job i Lif
Som interesseorganisation for den forskende lægemiddelindustri er det Lifs opgave at være et troværdigt og vidensbaseret talerør for lægemiddelindustrien.

Derfor er vores medarbejdere og deres faglige ekspertise vores vigtigste ressource, og vi gør meget ud af at skabe en god og attraktiv arbejdsplads og et godt arbejdsmiljø.