Log på

OM LIF


Lifs formål er at fremme lægemiddelindustriens interesser såvel i Danmark som internationalt. Hovedområderne er forskning og udvikling, produktion, afsætning samt retlig beskyttelse af virksomhedernes præparater.

Lif varetager også lægemiddelindustriens generelle erhvervsmæssige, politiske og samfundsmæssige interesser, ligesom foreningen driver en omfattende informationsvirksomhed over for medlemmerne.

​​

Det er vores vision

at patienter har hurtig og lige adgang til den bedste forebyggelse og behandling med lægemidler, samt at lægemiddelbranchen anses for at være en ansvarlig branche, der leverer et værdifuldt bidrag til patienter og det danske samfund.

Det er vores mission

at sikre lægemiddelindustrien de bedst mulige rammevilkår for at kunne levere innovative løsninger til patienterne, sundhedsvæsenet og samfundet.
Sådan arbejder Lif
Lif er en troværdig samarbejds- og aftalepartner for myndigheder, organisationer og politikere. Lif forfølger en samarbejdslinje, der betyder, at foreningen i sit politiske arbejde ønsker at bidrage med konstruktive løsningsforslag i relation til de generelle sundheds- og erhvervspolitiske spørgsmål.

Lif deltager i den offentlige debat om alle samfundsforhold af betydning for foreningens medlemmer. Via en pro-aktiv kommunikationsindsats ønsker Lif at øve indflydelse på alle de beslutninger, der har betydning for lægemiddelindustriens interesser.

Lif vil med udgangspunkt i egne analyser og initiativer søge at imødekomme de aktuelle problemer, der er på sundhedsområdet.


Vedtægter
Læs Lægemiddelindustriforeningens (Lif) vedtægter her
Lifs medlemmer
Lif repræsenterer 35 forskningsbaserede lægemiddelvirksomheder - både danske og udenlandske
Lifs bestyrelse
Lifs bestyrelse leder foreningen, og består af i alt otte medlemmer.
Samarbejdspartnere
Lif har tæt kontakt til danske og internationale organisationer samt søsterorganisationer rundt om i verden - specielt de nordiske foreninger.
Job i Lif
Som interesseorganisation for den forskende lægemiddelindustri er det Lifs opgave at være et troværdigt og vidensbaseret talerør for lægemiddelindustrien. Derfor er vores medarbejdere og deres faglige ekspertise vores vigtigste ressource, og vi gør meget ud af at skabe en god og attraktiv arbejdsplads og et godt arbejdsmiljø.
Find personer
Find medarbejdere i Lif
Privatlivspolitik
Lifs medlemmer og eksterme kontakter