Log på
Sammen om sundhed

​Lægemiddelvirksomhederne er blot nogle få af de mange forskellige aktører, der er med til at udvikle og forbedre det danske sundhedsvæsen. Ingen kan skabe fremtidens sundhedsløsninger alene og med en unik dansk tilgang bygget på forhandling, ansvarlighed og samarbejde, er alle - virksomheder, organisationer, myndigheder og de mange tusinder, der hver dag er i direkte kontakt med borgere og patienter – med til at udfylde og forme fremtidens sundhedsvæsen.

Vi er kort og godt sammen om sundhed.
Samarbejde

​​Samarbejde mellem læger, sygeplejersker og lægemiddelvirksomheder er helt afgørende for, at der bliver udviklet ny og bedre behandling. Og forudsætningen for det vigtige samarbejde er tillid, klare rammer og transparens.

Prisloftforhandlinger

I Danmark har vi tradition for at sætte os om forhandlingsbordet og finde frem til fælles løsninger. Prisloftaftalerne mellem Lifs medlemsvirksomheder, staten og regionerne er ingen undtagelse.

Det samarbejder vi om
Forskning og innovation på sundhedsområdet består af et økosystem af vidensdeling og samarbejde, der i forskellige former udgør hinandens forudsætninger.
Det forhandler vi om
Med prisloftaftalerne mellem Lif, sundhedsministeiet og Danske Regioner lægges der loft over den pris et lægemiddel må koste i Danmark.
Se film
 
 
 
 

Kontakt

Line Laier-Brodersen
Tlf +45 3915 0941

Kommunikationskonsulent

llb@lif.dk

 Kontakt web part - en kontaktperson smal ‭[2]‬

Kontakt

Gitte Skovlund Schmidt
Tlf +45 4113 4623

Kommunikationschef

gss@lif.dk