Log på

Derfor samarbejder vi ...

Samarbejde mellem læger, sygeplejesker og lægemiddelvirksomheder fører til nye og bedre behandlingsmuligheder.

Når virksomheder, sygeplejersker og læger samarbejder, skabes der ny viden, nye banebrydende innovationer udvikles, og alle bliver dygtigere af det − det er til gavn for alle.

”Fagligheden vokser hos lægerne som følge af samarbejdet. De offentligt finansierede faglige miljøer drager stor nytte af den viden, som medicinalindustrien har. Men industrien lærer også patientbehovet bedre at kende, når de i faglige miljøer kan diskutere sygdomsområder med lægerne. Dermed bliver hele systemet bedre af samarbejde.” Sådan lyder den simple forklaring på værdien af at samarbejde om udvikling af lægemidler, hvis man spørger Ulrik Lassen, overlæge og klinikchef på onkologisk klinik på Rigshospitalet. 

Patient, læge, sygeplejerske, sundhedsvæsen og virksomhed. Alle får de noget ud af samarbejderne, der i sidste ende alle handler om at forbedre den behandling vi kan få i Danmark.

Patient

Danmark er blandt de lande i Europa, der – set i forhold til indbyggertal – tester flest nye lægemidler i kliniske forsøg. Det er ikke bare en nødvendighed for virksomhedernes udviklingsarbejde, men giver også patienterne hurtigere adgang til ny og bedre behandling og bidrager til at dygtiggøre personalet på hospitalerne, som derfor kan tilbyde en endnu bedre behandling og rådgivning til patienterne. Det gør sig også gældende for den viden om nye og eksisterende behandlinger som læger og sygeplejersker indhenter, når de deltager i efteruddannelsesarrangementer eller deltager i faglige kongresser.

 Header web part ‭[2]‬

LÆGE & SYGEPLEJERSKE

I Danmark er vi så heldige at have mange læger på internationalt fagligt topniveau, som bidrager til, at det danske sundhedsvæsen kan levere behandling af høj kvalitet. Den internationale, fagligt anerkendte position er oparbejdet igennem mange år, funderet i en stærk, dansk samarbejdstradition. Danske læger og sygeplejeskers mulighed for at deltage i faglig efteruddannelse på højt videnskabeligt niveau er en afgørende forudsætning for, at de kan vedligeholde og udbygge deres faglige kompetencer og viden og holde sig opdateret med udviklingen. 

På de faglige, internationale kongresser mødes de fremmeste internationale eksperter for at udveksle viden om de seneste opdagelser og gennembrud. Efteruddannelse sponsoreret eller afholdt af de forskningsbaserede lægemiddelvirksomheder udgør et centralt fundament for læger og sygeplejeskers adgang til viden om større sygdomsforståelse samt nye forebyggelses- og behandlingsmuligheder på lægemiddelområdet. 

SUNDHEDSVÆSEN

Kliniske forsøg sikrer patienter adgang til ny, banebrydende behandling og bidrager til udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet. Virksomhedernes kliniske forsøg erstatter almindelig behandling og sparer dermed sundhedsvæsenet for udgifter til denne behandling. I gennemsnit forbedrer ét virksomhedsforsøg de offentlige budgetter med knap 1,2 mio. kr. I 2017 blev der ifølge Lægemiddelstyrelsen gennemført 324 forsøg. 

Lægemiddelvirksomhedernes sponsorering af efteruddannelse frigør midler på de enkelte hospitaler og klinikker, der kan anvendes på andre områder. En kortlægning foretaget sidste år viste, at lægemiddelvirksomheders sponsorater af efteruddannelse udgør omkring 80 mio. kr. årligt i Danmark.  Dertil kommer de udgifter lægemiddelvirksomheder afholder til de virksomhedsafholdte kurser, symposier, faglige møder mv. I 2017 var der 3028 af sådanne faglige efteruddannelsesarrangementer.  

 Header web part ‭[4]‬

LÆGEMIDDELVIRKSOMHED

Virksomheden får indsigt og viden, der målretter udviklingen af nye og bedre lægemidler. Derudover er det et helt ufravigeligt krav, at alle potentielle lægemidler afprøves i kliniske forsøg, som er forsøg med enten raske personer eller patienter afhængig af, hvor i udviklingsprocessen lægemidlet er og hvilken type lægemiddel, der er tale om. Disse forsøg udføres af læger og sygeplejersker og er et vigtigt samarbejde, der indhenter helt nødvendig viden, som både uddanner de involverede og udvikler behandlingen. I advisory boards og på kongresser får virksomhederne essentiel viden og forskningsmæssig dokumentation for, hvordan de kan forbedre deres lægemidler og fokusere deres forskning fremadrettet.  


VÆRDIEN AF KLINISK FORSKNING
En undersøgelse, Copenhagen Economics gennemførte for NEXT og Lif sidste år, viste, at læger og sygeplejersker, der har været med til at udføre kliniske forsøg, især mener, at de er blevet bedre til at rapportere og dokumentere arbejdsgange, og at de har opnået en øget forståelse for sygdomme.

 Indholdsredigering ‭[1]‬