Log på

De regulerer og kontrollerer samarbejderne ...

Samarbejder mellem læger, sygeplejersker og lægemiddelvirksomheder hviler på et solidt fundament af regulering og kontrol.

Tillid og åbenhed er helt afgørende for, at samarbejder mellem læger, sygeplejersker og lægemiddelvirksomheder fortsat kan bibringe ny viden og forbedre behandlinger.

Ønsket om og behovet for tillid førte for flere år siden til, at Lifs medlemsvirksomheder tog aktivt medansvar for at pålægge sig selv omfattende brancheetisk regulering og kontrol.  

Alle former for samarbejder mellem lægemiddelvirksomheder og sundhedspersoner er derfor omfattet af høje standarder for faglighed, uafhængighed og åbenhed. Reguleringen af samarbejdet sker gennem en solid kombination af lovgivning, brancheetiske regler og samarbejdsaftaler.

Frivillige kodeks sætter barren højere og højere

Ønsket om klare rammer for og tillid til samarbejdet har ført til, at Lifs medlemmer er gået foran og igennem de seneste årtier år har taget initiativ til forskellige brancheetiske kodeks, der regulerer forskellige samarbejdstyper mellem virksomheder, læger og sygeplejersker. Senest er disse kodeks blevet suppleret af samarbejdsaftaler med Region Syddanmark og Region Hovedstaden – og flere aftaler forventes at være på vej. Aftalerne udmønter Danske Regioners principbeslutning om samarbejde om efteruddannelse og deltagelse i advisory boards.

Kodeks og aftaler bygger oven på lovgivningen og fastlægger ofte en strammere ramme for, hvordan samarbejderne skal foregå, end lovgivningen. Lifs medlemmer pålægger sig selv disse strammere rammer, fordi det ikke er i nogens interesse, at samarbejderne bliver mistænkeliggjort, ligesom der ikke må herske nogen form for tvivl om, at pressionsmuligheder og afhængighedsforhold parterne imellem er udelukket, og at der er fuld åbenhed.

ENLI passer på samarbejderne
Det er det uafhængige Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI), der sikrer systematisk kontrol og naturligvis sanktion, hvis reglerne bliver overtrådt. ENLI overvåger alle regler, og hvor der både er lovgivning og brancheetiske regler, er det altid den strengeste regel, der gælder.

Læs mere i faktaarket Regler for sponsorering af efteruddannelse, Fakta om ENLI og på ENLI’s hjemmeside.

Åbenhed er ikke bare noget, vi siger
Sideløbende med ENLI’s arbejde sikrer loven om åbenhed – også kaldet tilknytningsloven – yderligere transparens om samarbejderne ved at stille krav om, at læger anmelder eller skal have godkendt virksomhedssamarbejder hos Lægemiddelstyrelsen. Loven blev vedtaget i 2014 og står over for en evaluering i slutningen af september måned.

Loven påbyder, at alle samarbejder mellem lægemiddelvirksomheder offentliggøres på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Her skal også oplysninger om omfang, indhold og eventuel honorering fremgå.

Læs mere i pjecen ”Det skal du vide, når du samarbejder med virksomheder” 

 

Brancheetiske kodeks & Lifs samarbejdsaftaler

• Kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner

• Kodeks for lægemiddelvirksomheders kontakt med det danske sygehusvæsen

• Kodeks for lægemiddelvirksomheders donationer og tilskud til hospitaler
• Fælleserklæring mellem Lægeforeningen, LVS og Lægemiddelindustriforeningen om kliniske lægemiddelforsøg

• Samarbejdsaftaler med de enkelte regioner – foreløbig Region Syddanmark og Region Hovedstaden.


LOVGIVNING
• Tilknytningsloven (åbenhed om samarbejder og økonomisk tilknytning)
• Lægemiddelloven & Reklameloven (bl.a. om lægemiddelvirksomheders information over for sundhedspersoner)                                                        
• Forvaltnings- og lægemiddellovens habilitetsregler

 


ENLI
... er det Etiske Nævn for Lægemiddelindustrien. ENLI er etableret af lægemiddelindustrien i Danmark, og har til formål at sikre, at samarbejdet foregår således, at pressionsmuligheder og afhængighedsforhold parterne imellem er udelukket, og at der er åbenhed om samarbejdet.
Citat

Vi har skrappe regler for, at man ikke må give gaver af nogen art. End ikke en kuglepen.
Rikke Bækgaard Thomassen, sekretariatschef i ENLI
Tillid er altafgørende for samarbejde
Lægemiddelvirksomhederne har i Danmark frivilligt besluttet, at alle former for informations-materiale samt alle former for efteruddannelsesarrangementer målrettet sundhedspersoner (eks. læger) såsom faglige kurser, konferencer, kongresser mv. skal anmeldes til ENLI.

 Indholdsredigering ‭[3]‬