Log på

Det samarbejder vi om ...

Udveksling og generering af viden er fællesnævneren for alle samarbejder mellem læger, sygeplejesker og lægemiddelvirksomheder.

Et samarbejde kan tage mange forskellige former og have mange forskellige specifikke formål, men her er de inddelt i tre hovedkategorier.

Forskning
Forskning og innovation på sundhedsområdet består af et økosystem af vidensdeling og samarbejde, der i forskellige former udgør hinandens forudsætninger. Uden samarbejde mellem de dygtigste læger og sygeplejersker og lægemiddelvirksomheder, vil der ikke kunne udvikles nye behandlinger. Det er da også hovedsagligt forskningsprojekter, som læger, sygeplejesker og lægemiddelvirksomheder samarbejder om (ca. 44 procent).

I forskningssamarbejder bliver viden fra det kliniske arbejde med patienter på hospitaler og klinikker kombineret med viden fra laboratorierne for at finde frem til hvordan en eksisterende behandling kan forbedres eller en helt ny behandling kan se dagens lys. Samtidig er afprøvning af potentielle lægemidler på patienter et helt grundlæggende krav for, at et lægemiddel kan blive godkendt til behandling.

Samarbejderne er regulereret af alt lige fra de brancheetiske kodeks, Fælleserklæring om kliniske lægemiddelforsøg mellem Lægeforeningen, Lægevidenskabelige Selskaber og Lif , National Videnskabsetisk Komite, Lægemiddelloven, regler for Good Clinical Practice samt Loven om tilknytning.

Rådgivning

Sundhedspersonalet og patienterne har en faglig viden, erfaring og indsigt, der er helt afgørende for, at lægemiddelvirksomheden lægger det rette fokus i deres forskning og videreudvikling. For at udvikle nye og bedre behandlinger og forbedre den eksisterende behandling er lægemiddelvirksomhederne afhængige af input fra læger og sygeplejersker, der arbejder med behandling af patienter og sygdommene hver dag.

Den faglige rådgivning udgør 15 procent af alle samarbejder mellem læger, sygeplejersker og lægemiddelindustri, og tager mange former. Det kan fx være i advisory boards, hvor en læge fx rådgiver om behov for og udformning af nye forskningsprojekter, problemstillinger de ser i klinikken, kommer med forslag til nye fokusområder eller hvordan eksisterende behandlinger kan forbedres.

Læs mere om advisory boards i samarbejdsaftalen med Region Hovedstaden eller pjecen "Det skal du vide, når du som sundhedsperson samarbejder med en virksomhed"

Efteruddannelse

Vidensdeling og erfaringsudveksling er en forudsætning for, at sundhedsvæsenet hele tiden kan udvikle sig og blive bedre. Dette gælder også når det kommer til brug af lægemidler i behandlingen.

Der kommer hele tiden nye behandlinger til, eller vi finder ud af at anvende eksisterende behandlinger på nye, mere effektive og sikre måder. Rundt om i verden afholder de førende medicinsk faglige selskaber kongresser og store møder, hvor eksperter fra de enkelte specialer kan mødes, præsentere ny viden og udveksle erfaringer.

Samtidig besidder lægemiddelvirksomheder en unik viden om sygdomme og de lægemidler, som de har udviklet. Det er en viden, som det har stor betydning, for at sundhedspersonalet også kan være opdateret om, hvis man skal kunne sikre patienterne den bedst mulige behandling. Denne viden deles på kongresser eller via kurser og andre faglige møder, som virksomhederne afholder.


Læs mere om efteruddannelse i nedenstående faktaark eller på ENLI.dk


 


 Fact Web Part ‭[2]‬

Samarbejdsaftaler ml Lif og regionerne
Danske Regioner har truffet en principbeslutning omkring samarbejde ml. lægemiddelvirksomheder og sundhedspersoner. Inden for rammerne af den beslutning kan Lif og de enkelte regioner indgå specifikke samarbejdsaftaler for den enkelte region. Indtil videre har Lif indgået aftale med Region Syddanmark, Region Hovedstaden og Region Sjælland. Aftalerne opstiller nogle klare rammer for efteruddannelse og kompetenceudvikling af læger og sygeplejersker.

Advisory Boards
Få hurtige fakta om, hvad et advisory board er og, hvilken forskel de gør.